Raspberry Pi ile LEMP Nginx Webserver Kurulumu
ad area

Sizlere bu makalemde Nginx Webserver kurulumuna değineceğim. Aşağıdaki aşamaları sırasıyla gerçekleştiriniz. Faydalı olması dileğiyle...

Ubuntu 16.04 ARM Cloud sürümü ile, Raspberry Pi 3 üzerinde denenmiştir.

Linux,Apache,Mysql,PHP -- > LAMP olarak bilinirken, Nginx ise; Linux,Nginx,Mysql,PHP -- > LEMP olarak bilinir.

Başlıyoruz;

 • sudo apt-get update
 • sudo apt-get install nginx

Sonrasında Nginx kurulmuş olacaktır.

 • Ip adresini web tarayıcısında açın ve Welcome to nginx! yazısını görün.
 • Varsayılan port 80'dir.

Servisi başlatıyoruz;

 • sudo /etc/init.d/nginx start

PHP ve MySQL Kurulumu;

 • sudo apt-get install php-fpm php-mysql
 • sonrasında mysql şifresi soracaktır.

PHP.ini ayarlama;

 • sudo nano /etc/php/7.0/fpm/php.ini
 • php.ini açıp, cgi.fix_pathinfo kısmını aktif edip değeri 0 yapınız.
 • sudo systemctl restart php7.0-fpm

Php kullanım ayarları;

 • sudo nano /etc/nginx/sites-available/default
 • İçeriğini aşağıdaki ile değiştiriniz.
 • server {
      listen 80 default_server;
      listen [::]:80 default_server;

      root /var/www/html;
      index index.php index.html index.htm index.nginx-debian.html;

      server_name localhost;

      location / {
          try_files $uri $uri/ =404;
      }

      location ~ .php$ {
          include snippets/fastcgi-php.conf;
          fastcgi_pass unix:/run/php/php7.0-fpm.sock;
      }

      location ~ /.ht {
          deny all;
      }
  }

 •  sudo nginx -t
 • sudo /etc/init.d/nginx reload

FTP kurulumu;

 • sudo apt-get install ftpd
 • sonrasında aktif olacaktır. FTP bağlantısı sağlayabilirsiniz.

PhpMyAdmin kurulumu;

 • sudo apt-get install phpmyadmin
 • sudo cp -a /usr/share/phpmyadmin/ /var/www/html/phpmyadmin

Son olarak;

 • sudo chmod 777 -R /var/www/html
 • dosya okuma yazma değiştirme izni veriyoruz. /var/www/html klasörüne dosya ekleme silme yapabiliriz.

İyi çalışmalar dilerim.

Bu makaleyi paylaşın:
İstanbul'da yaşıyorum.Web üzerinde Frontend/Backend Geliştirmenin yanı sıra, Android Geliştirme, PHP/ASP.NET, C# Yazılım Uzmanlığı ve Java konuları işliyorum. Kod Şiirdir, onları seviyorum.

Bir yorum bırakın