Android Jetpack Compose – Accompanist : WebView

implementation "com.google.accompanist:accompanist-webview:0.24.12-rc"

yukarıda bulunan implementation’ı depentencies bloğuna ekleyip google’ın accompanist webview nesnesini projenize dahil ediniz. Klasik WebView nesnesinden hiçbir farkı bulunmayan bu nesne, Compose yapısı üzerinde webview nesnesi kullanabilmenize olanak tanıyor.

Compose üzerinde WebView nesnesi üretilmesi

val state = rememberWebViewState("")
            WebView(
              state = state,
              onCreated={
               it.settings.javaScriptEnabled=true
               it.loadUrl("https://serifgungor.com")
              },
              modifier = Modifier
                .shadow(10.dp)
                .padding(10.dp)
                .fillMaxHeight(0.5f)
                .background(Color.Gray),
              captureBackPresses = true,
              navigator = rememberWebViewNavigator(),
              chromeClient = AccompanistWebChromeClient()
            )

chromeClient; Herhangi bir linke tıkladığınızda, içeriğin aynı webview nesnesinde açılabilmesi imkanını sağlıyor.

onCreate; WebView nesnesinin üretilmesi zamanında ayar, gidilecek link gibi detayların belirlenebilmesi amacıyla kullanılabiliyor.

modifier; Tam sayfa genişliği olabilmesi, boşluk bırakılabilmesi gibi seçeneklerin tanımlanabilmesini sağlıyor.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top