Android Jetpack Compose – Google Accompanist

Accompanist, Google tarafından oluşturulan Jetpack Compose yapısı içerisinde kullanabileceğimiz ek kütüphaneleri barındıran bir koleksiyon adıdır.

Accompanist ile ilgili dokümantasyonları ve örnek kullanımları https://google.github.io/accompanist/ adresinden bulabilir ve github sayfası üzerinden https://github.com/google/accompanist kaynak kodları inceleyebilirsiniz.

Accompanist hangi araçları barındırıyor ?

 • System UI Controller
  • Jetpack Compose’dan Android sistem çubuklarını yeniden renklendirmek için kullanımı kolay yardımcı programlar sağlayan bir kitaplık.
 • AppCompat Theme
  • Jetpack Compose’da tema oluşturmak için AppCompat XML temalarının yeniden kullanılmasını sağlayan bir kitaplık.
 • Pager
  • Android ViewPager yapısına benzer şekilde Jetpack Compose’da sayfalandırılmış düzenler oluşturmak için yardımcı programlar sağlayan bir kitaplık.
 • Swipe Reflesh
  • Android SwipeRefreshLayout’a benzer şekilde, listeyi yenilemek için kaydırma UX modelini uygulayan bir düzen sağlayan bir kitaplık.
 • Placeholder
  • İçerik yüklenirken bir yer tutucu kullanıcı arabirimini görüntülemek için kullanımı kolay değiştiriciler sağlayan bir kitaplık.
 • Drawable Painter
  • Android Drawables’ı Jetpack Compose Painters olarak kullanmanın bir yolunu sağlayan bir kitaplık.
 • Flow Layouts
  • Jetpack Compose’a Flexbox benzeri düzen bileşenleri ekleyen bir kitaplık.
 • Permissions
  • Jetpack Compose için Android çalışma zamanı izinleri desteği sağlayan bir kitaplık.
 • Navigation Animation
  • Jetpack Navigation Compose için Compose Animation desteği sağlayan bir kitaplık.
 • Navigation Material
  • Jetpack Navigation Compose için kalıcı alt sayfalar gibi Compose Material desteği sağlayan bir kitaplık.
 • WebView
  • Jetpack Compose’da temel WebView desteği için WebView çevresinde bir sarmalayıcı.

You may also like...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir