Android Jetpack Compose – Google Maps Kütüphanesi Kullanımı

Bu yazımızda Jetpack Compose projesine Google Maps‘i nasıl ekleyebileceğimize değineceğiz.

Projemizin AndroidManifest.xml dosyası içerisinde <application tag’i içerisindeyken, Google Maps Console’dan alacağımız API KEY’i ilave edelim;

<meta-data android:name="com.google.android.geo.API_KEY" android:value="API KEY"/>

Projemizin build.gradle dosyasında depentencies bloğunda kütüphanelerimizi tanımlayalım;

implementation "com.google.maps.android:maps-compose:1.0.0"
implementation "com.google.android.gms:play-services-maps:18.0.2"

Şimdi GoogleMap sınıfını kullanalım;

@Composable
fun getPositionOnMap(lat:Double,long:Double,zoom:Float,title:String,snipped:String){
  val istanbul = LatLng(lat, long)
  val cameraPositionState = rememberCameraPositionState {
    position = CameraPosition.fromLatLngZoom(istanbul, zoom)
  }
  GoogleMap(
    modifier = Modifier.fillMaxSize(),
    cameraPositionState = cameraPositionState
  ) {
    Marker(
      position = istanbul,
      title = title,
      snippet = snipped
    )
  }
}

Metodumuzu çağıralım;

Surface(
          modifier = Modifier.fillMaxSize(),
          color = MaterialTheme.colors.background
) {

          getPositionOnMap(
            lat = 41.03901950773592,
            long = 28.971349204698004,
            10f,
            "İ.B.B.",
            "İ.B.B. Kasımpaşa Ek Hizmet Binası"
          )

}

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Scroll to Top