C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

Değişken Tanımlama ve Veri tiplerine ilişkin örneklere değindim.

C# ile Değişken Tanımlama ve Veri Tipleri

C# yazılım dilinde temel olarak kullanabileceğiniz, başlıca veri tipleri şunlardır;

 • Byte
 • Float
 • Double
 • Char
 • String
 • Integer
 • Boolean
 • Object
 • ayrıca Const kullanımına da değindim.

Peki bu veri tiplerini nasıl kullanırız ?, özellikleri nelerdir ? bunlara değinelim;

 • byte
  • 0-255 aralığında sayısal uzunluğa sahip değer tutabilir.
  • Not: Sayısal değerler, eşitlikten sonra tek tırnak yada çift tırnak almazlar.
  • Kullanımı;
   • byte sayi;
   • sayi = 7;
  • yada kısaca;
   • byte sayi = 7;
 • float
  • yaklaşık -3.4x1038 ile +3.4x1038 arası sayısal uzunluğa sahip değer tutabilir.
  • Not: Sayısal değerler, eşitlikten sonra tek tırnak yada çift tırnak almazlar.
  • 7 basamaklı değer tutabilir.
  • float değerler .(nokta) şeklinde değer alabilir.
  • noktalı değer dışarıya, virgüllü değer olarak gözükür.
  • float tanımlanan değerlerde, değerin sonuna f (küçük harf ile F) eklenmesi gerekir.
  • Kullanımı;
   • float ondalik;
   • ondalik = 1.14f;
  • yada kısaca;
   • float ondalik = 12.4f;
 • double
  • yaklaşık ±5.0x10 üssü 324 ile ±1.7x10 üssü 308 arası sayısal uzunluğa sahip değer tutabilir.
  • Not: Sayısal değerler, eşitlikten sonra tek tırnak yada çift tırnak almazlar.
  • 15 basamaklı değer tutabilir.
  • double değerler .(nokta) şeklinde değer alabilir.
  • noktalı değer dışarıya, virgüllü değer olarak gözükür.
  • double tanımlanan değerlerde, değerin sonuna d (küçük harf ile D) eklenmesi gerekir.
  • Kullanımı;
   • double ondalik;
   • ondalik = 10.2d;
  • yada kısaca;
   • double ondalik = 10.2d;
 • char
  • Tek karakter tutabilen char ise, Character kelimesinin kısaltması olup; harf, sayı yada sembol (,-*/ gibi) içerebilir.
  • Dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta ise, değer ataması sırasındaki tanımlanmasıdır. char değer ataması iki tek tırnak arasına char değer yazarak gerçekleştirilir. (Örn: char harf = 'a';)
  • Karakterler benzersizlik gösterir. Örneğin; A karakteri, a karakterine eşit değildir. Bunu bilgisayarın her bir karakter için ascii olarak tanımlanan sayısal ifadeye dökerek algılaması ile açıklayabiliriz. A'nın ascii değeri 65 iken, a'nın ascii değeri 97'dir.
  • Kullanımı;
   • char harf = 'a';
 • string
  • Metinsel ifade tutabilmemize yarayan veri tipidir. Metinsel değerlerin yanı sıra, içerebileceği değerler arasında özel karakterler ve sayısal değerler de bulunur.
  • string değişkeni, String objesinden farklıdır. C# yazılım dilinin büyük-küçük harf'e karşı uyumsuzluğunu tekrar hatırlatmış olalım.
  • string değerler, eşitlik sonrası iki çift tırnak arasında tanımlanır. tek tırnak yazılarak kullanılamaz.
  • string değerin her bir karakteri, char veri tipidir. Yani string a = "alo"; Console.WriteLine(a[2]); şeklindeki kullanım, o karakterini döndürecektir.
  • string değişkenler + ile birleştirilebilirler.
  • string değişkene ait değeri, kendi veri tipi içerisinde birleştirebilirsiniz. (+= kullanımı, yazıya yeni metinsel değer eklemeye yarayacaktır.)
  • string değerler çift tırnak ile başlayıp bittiğinden, metin içerisinde " kullanılması kodun hata vermesine neden olur. engellemek için " şeklinde kullanım gerekir.
  • Unicode karakter değerlerini de kabul eder.
  • Kullanımı;
   • string yazi;
   • yazi = "Merhaba serifgungor.com !";
  • yada kısaca;
   • string yazi = "Merhaba serifgungor.com !";
   • string yazi1 = "a";
  • Kullanım 2;
   • string ad = "şerif";
   • string soyad = "güngör";
   • string sonuc = ad+" "+soyad;
   • Console.WriteLine(sonuc);
  • Kullanım 3;
   • string yaz = "m";
   • yaz += "erhaba";
   • Console.WriteLine(yaz);
  • Kullanım 4:
   • string a = "u0068ello";
   • Console.WriteLine(a);
   • Çıktı: hello
 • int
  • Sayı tutan veri tipidir. Her yazılım dilinde kullanılır. eşitlik sonrasında tek tırnak, çift tırnak, nokta ve virgüllü kullanımı yoktur.
  • -2.147.483.648 ile 2.147.483.647 arasında sayısal değer tutabilir.
  • Integer değerlerde +,-,*,/ operatörleri kullanılır. Aynı tip olmalarına karşın, matematiksel işlem gerçekleştirir.
  • Parantez önceliği kullanımı da sağlanabilir.
  • Kullanımı;
   • int sayi = 500;
   • int sayi1 = -500;
   • int sonuc = sayi+sayi1;
   • Console.WriteLine(sonuc);
 • bool
  • Mantıksal olarak, true ve false değerlerini tutabilir. 0 ve 1 şeklinde de düşünebiliriz. Doğru-yanlış, evet-hayır gibi mantıksal değerlere de tekabül eder.
  • Kullanımı;
   • bool b1 = true;
   • bool b2 = false;
   • bool b3 = 5 > 4 // 5, 4'den büyükmü ? evet
   • Console.WriteLine(b3);
 • object
  • object sayısal, metinsel yada nesne türünde bir veri tutabilir.
  • Kullanımı;
   • object a = 5;
   • object b = 'k';
   • object c = "metin";
   • object d = 12.5f;
   • Console.WriteLine(a);
   • Console.WriteLine(b);
   • Console.WriteLine(c);
   • Console.WriteLine(d);
 • const
  • Const, sabit değişmeyecek olan değişken verilerinin tutulmasına yarar.
  • const, bir veri tipi değildir.
  • Kullanımı;
   • const float pi=3.14f; // Buradaki kullanımda, pi sayısının değişmeyen bir değer olarak kalması durumunda başına const yazarak, program içerisinde değiştirilemez olmasını ifade ettim.

İlgili kelimeler;
c# degisken veri ornek
İlgili kategori;
C# - ASP.NET
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.