C# ile Operatör kullanımı

C# ile Operatör kullanımı

C# ile Operatör kullanımı

C# ile Aritmetik, Karşılaştırma ve Mantıksal operatörleri kullanımı

C# ile Operatör kullanımı

Aritmetik Operatörler

 • + ---> Toplama
 • - ---> Çıkarma
 • * ---> Çarpma
 • / ---> Bölme
 • % ---> Mod Alma
 • -- ---> Bir azaltma
 • ++ ---> Bir arttırma
 • = ---> Atama

Aritmetik Operatör Örnekleri;

 • Örnek 1 -- 1 arttırma
  • int sayi =1;
  • sayi = sayi++;
 • Örnek 2 -- 1 azaltma
  • int sayi = 5;
  • sayi = sayi--;
 • Örnek 3 -- çarpma
  • int sayi1 = 5;
  • int sayi2 = 6;
  • int sonuc = sayi1*sayi2;
 • Örnek 4 -- bölme
  • double sayi1 = 10;
  • double sayi2 = 2;
  • double sonuc = sayi1/sayi2;
 • Örnek 5 -- 1 arttırma
  • int sayi = 5;
  • sayi = sayi + 1;
 • Örnek 6 -- 1 çıkarma
  • int sayi = 11;
  • sayi = sayi -1;
 • Örnek 7 -- Mod alma
  • int sayi1 = 8;
  • int sayi2 = 3;
  • int mod = sayi1%sayi2;

Karşılaştırma Operatörleri

 • > ---> Büyüktür
 • >= ---> Büyük eşit ise
 • < ---> Küçüktür
 • <= ---> Küçük eşit ise
 • == ---> Eşit ise
 • === ---> Denk ise (Veri tipleri ile kontrol)
 • != ---> Eşit değil ise (Farklıysa)

Karşılaştırma Operatörü Örnekleri

 • Örnek 1 -- Büyüktür.
  • int sayi = 5;
  • if(sayi>4){ Console.Write("Sayı 4den büyüktür."); }
 • Örnek 2 -- Eşit ve büyüktür.
  • int sayi = 5;
  • if(sayi>=5){ Console.Write("Sayı 5e eşit yada büyüktür."); }
 • Örnek 3 -- Küçüktür
  • int sayi = 2;
  • if(sayi<1){ Console.Write("Sayı 1 den küçüktür."); }
  • else{
  • Console.Write("Sayı 1 den küçük değildir.");
  • }
 • Örnek 4 -- Eşittir.
  • string test = "merhaba";
  • if(test=="merhaba"){
  • Console.Write("Eşittir.");
  • }else{
  • Console.Writr("Eşit olan değildir.");
  • }
 • Örnek 5 -- Eşit değildir.
  • string yazi = "sa";
  • if(yazi!="hi"){
  • Console.Write("Eşit değildir çalıştı.");
  • }

Mantıksal Operatörler

 • && ---> ve (and)
 • || ---> veya (or)
 • ! ---> değil

Mantıksal Operatör Örnekleri

 • Örnek 1
  • int sayi1 = 5;
  • int sayi2 = 6;
  • if(sayi1==5 && sayi2==6){
  • Console.Write("Şart sağlanıyor.");
  • }
 • Örnek 2
  • string kullaniciadi = "şerif";
  • if(kullaniciadi=="şerif" || kullaniciadi=="şerif1"){
  • Console.Write("Şart sağlanıyor.");
  • }

Bit Düzeyinde Operatörler

 • & ---> ve
 • | ---> veya
 • ^ ---> ya da (xor)
 • ~ ---> bire tümleme
 • << ---> sola ötele
 • >> ---> sağa ötele

İlgili kelimeler;
c# csharp operator
İlgili kategori;
C# - ASP.NET
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.