PHP ile random kullanımı

PHP ile random kullanımı

PHP ile random kullanımı

PHP ile random kullanımına ilişkin örneklere değindim.

PHP ile random kullanımı

<?php
echo "Örnek 1 - 0 ile 255 arası sayı üretir; <br/> ";
echo rand(0,255)." <br/><br/> "; // örneğin: 0 ile 255 arası sayı üretmesini söyledim.

echo "Örnek 2 - -255 ile 255 arası sayı üretir; <br/> ";
echo rand(-255,255)." <br/><br/> "; // örneğin: -255 ile 255 arası sayı üretmesini söyledim.

echo "Örnek 3 - Varsayılan olarak Rastgele en fazla üretilebilecek sayı; <br/> ";
echo getrandmax()." <br/><br/> "; // varsayılan en fazla üretebileceği sayıyı bildirir.

echo "Örnek 4 - rand() fonksiyonuna parametre girmeden rastgele sayı üretebilirsiniz; <br/> ";
echo rand()." <br/><br/> "; // 0 ile 32767 arasında bir sayı üretir.

echo "Örnek 5 - Rastgele 1 ile 1,000,000 arası sayı üretsin; <br/> ";
echo rand(1,1000000)." <br/><br/> "; // random parametrelerinde retrandmax değerinden yüksek değer girebilirsiniz.

echo "Örnek 6 - Rastgele karakter döndürme; <br/> ";
/*
Buradaki mantık şudur; Hangi karakterlerin dönebileceğini biz belirleriz, karakterlerin hepsini tek bir metinsel değişken içinde saklarız.
metinsel değerin uzunluğu kadar döngü ile rastgele herhangi bir indexin karakterini rastgeleKarakter stringi içerisinde saklarız.
SOn olarak da string içerisindeki değeri döneriz.
*/

function rastgeleKarakterUret($length = 10) {
    $karakterler = '0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ'; //
    $karakterUzunlugu = strlen($karakterler);
    $rastgeleKarakter = '';
    for ($i = 0; $i < $length; $i++) {
        $rastgeleKarakter .= $karakterler[rand(0, $karakterUzunlugu - 1)];
    }
    return $rastgeleKarakter;
}

echo rastgeleKarakterUret()." <br/><br/> ";

echo "Örnek 7 - Rastgele dizi elemanı döndürme; <br/> ";

$dizi = array("Hayırlı söz - 1","Hayırlı söz - 2","Hayırlı söz - 3","Hayırlı söz - 4","Hayırlı söz - 5");
$elemansayisi = count($dizi);
echo $dizi[rand(0,$elemansayisi-1)];

?>


İlgili kelimeler;
php random
İlgili kategori;
PHP Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.