C# ile ListView Kullanımı

C# ile ListView Kullanımı

C# ile ListView Kullanımı

C# ile ListView nesnesini özelleştirerek kullanım örneği

C# ile ListView Kullanımı

Öncelikle Toolbar menüsünden,

 • 1 adet listView nesnesi oluşturunuz.

Ardından listView nesnemize kolon eklemek için;

 • listView1.Columns.Add("DomainAdı", 100);
  • 100 sayısı, kolon genişliğini temsil eder.
 • fakat bu şekliyle ekleme yapıp çalıştırdığımızda, yine nesneyi boş görüyor olacağız.
 • ListView'a Items add ile veriyi ekleyebiliriz.

Dizi şeklinde kolon ekleme;

 • ListViewItem nesnesini string[] şeklinde çoklu verileri tek bir Item içerisinde saklayabiliriz.Örnek kullanıma değinelim;
 • Adım 1;
  • listView1.Columns.Add("Domain Adı", 100);
  • listView1.Columns.Add("Domain Yaşı", 100);
 • Adım 2;
  • string[] dizi = new string[3]; //3 burada dizi eleman sayısının +1 eklenmiş halini ifade eder.
  • ListViewItem item; //itemleri ListView nesnemize ekliyoruz.
  • dizi[0] = "serifgungor.com"; //dizinin her i'ninci elemanı, Columns.Add ile belirttiğimiz sütuna denk gelir.
  • dizi[1] = "1";
  • item = new ListViewItem(dizi);
  • listView1.Items.Add(item);
 • Adım 3;
  • listView1.View = View.Details;
  • listView1.GridLines = true;
  • listView1.FullRowSelect = true;
 • Ekstra kullanımlar;
  • //listView1.CheckBoxes = true; - check eder
  • //listView1.Font.Bold.Equals(true);
  • listView1.Columns.Add("Domain Adı", 100,HorizontalAlignment.Left);
   • Kolon adını sağa, sola yada ortaya yaslama işlemi yapar.

Aynı anda 1'den fazla manuel veri ekleyelim;

 • listView1.Columns.Add("Domain Adı", 100);
 • listView1.Columns.Add("Domain Yaşı", 100);
 • string[] dizi = new string[3]; //3 burada dizi eleman sayısının +1 eklenmiş halini ifade eder.
 • ListViewItem item; //itemleri ListView nesnemize ekliyoruz.
 •  
 • dizi[0] = "serifgungor.com";
 • dizi[1] = "1";
 • item = new ListViewItem(dizi);
 • listView1.Items.Add(item);
 •  
 • dizi[0] = "facebook.com";
 • dizi[1] = "12";
 • item = new ListViewItem(dizi);
 • listView1.Items.Add(item);
 •  
 • listView1.View = View.Details;
 • listView1.GridLines = true;
 • listView1.FullRowSelect = true;

Seçili satırın değerlerine ulaşmak için, bir buton oluşturun;

 • private void button1_Click(object sender, EventArgs e){
  string domainAdi;
  int domainYasi;

    try{
      domainAdi = listView1.SelectedItems[0].SubItems[0].Text;
      domainYasi = int.Parse(listView1.SelectedItems[0].SubItems[1].Text);
      MessageBox.Show(domainAdi + " , " + domainYasi);
    }catch (Exception ex){
      MessageBox.Show("Lütfen satır seçiniz.");
    }
  }

İsteğinize göre, manuel veri ekleme kısmını döngüye sokarak veritabanından veri listeletebilirsiniz.


İlgili kelimeler;
c# csharp listview list
İlgili kategori;
C# - ASP.NET
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.