PHP ile Dosya ve Klasör işlemleri

PHP ile klasörün var olup olmadığını tespit edin;

$folder = "yeniklasor";

if(file_exists($folder)){
    echo "Klasör bulunmaktadır !";
}else{
    echo "Klasör bulunamadı !";
}

Ubuntu'da Dosya Yükleme Örneği

index.php

<form name="yukleme" method="post" action="yukle.php" enctype="multipart/form-data">
      Jpg resmi seçiniz: <input type="file" name="dosya"><br>
      <input type="submit" name="yukle" value="Yükle">
   </form>

yukle.php

<?php
$gecici_ad=$_FILES["dosya"]["tmp_name"];
// dosya kendi adıyla upload dizinine kaydedilecek
$kalici_yol_ad="/var/www/html/".$_FILES["dosya"]["name"];

if (file_exists("/var/www/html/".$_FILES["dosya"]["name"])) // yüklenen dosya upload dizininde varsa
   echo "Seçtiğiniz dosya daha önce yüklenmiştir.";
else{
      if ($_FILES["dosya"]["type"]=="image/jpeg"){
         if (move_uploaded_file($gecici_ad,$kalici_yol_ad)) // eğer dosya kaydedilirse
            echo "Dosya başarı ile yüklendi.";
         else
            echo "Yükleme başarısız!";
      }
      else
         echo "Lütfen jpg resmi seçiniz.";
}
?>

güncellenecektir.

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın