Android HttpUrlConnection Bitmap Kullanımı

HttpURLConnection ile web sayfasından resim bağlantısını çekip, Bitmap türünde çıktı üretmek

public Bitmap getBitmapFromURL(String strURL) {
try {
URL url = new URL(strURL);
HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection();
connection.setDoInput(true);
connection.connect();
InputStream input = connection.getInputStream();
Bitmap myBitmap = BitmapFactory.decodeStream(input);
return myBitmap;
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
return null;
}
}

Nasıl kullanabiliriz ?

Bitmap bitmapImage=null;
ImageView imageView;
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity_main);

imageView = (ImageView)findViewById(R.id.imageView);
new AsyncTask<Void, Void, Void>() {
@Override
protected Void doInBackground(Void... voids) {
//İşlem Blogu
bitmapImage = getBitmapFromURL("http://serifgungor.com/uploads/gallery/android-kisayollari/android-kisayollari.jpg"); return null;
}

@Override
protected void onPostExecute(Void aVoid) {
super.onPostExecute(aVoid);
//İşlem Tamamsa
imageView.setImageBitmap(bitmapImage);
}
}.execute();

}

Asenkron sayesinde verileri parça parça çekip son olarak onPostExecute metodunda işlem tamamlandığında ImageView nesnesine değerleri gönderiyoruz. Artık ImageView içerisine kaynağı web üzerinden çekebiliriz. Not: HttpURLConnection kullanacağımız için AndroidManifest.xml de Internet erişimi permission'unu tanımlamalıyız.

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın