Android HTTPUrlConnection Kullanımı ve Web Post Get İşlemleri

Bir web sayfasına Volley,Retrofit gibi kütüphaneler kullanmadan doğrudan java kütüphanesi olan HTTPUrlConnection sınıfı ile nasıl GET/POST tipinde istekte bulunabileceğinize ve nasıl response'u yakalayabileceğinize yanıt aradım.

public class SendRequest extends AsyncTask {
    String message = "";
    private void setMessage(String message){
      this.message = message;
    }

    protected void onPreExecute(){}

    protected String doInBackground(String... arg0) {

      try{

        URL url = new URL("http://deneme.com/api/add.php"); //İstekte bulunulacak sayfa

        JSONObject postDataParams = new JSONObject();
        postDataParams.put("name", "Şerif GÜNGÖR"); //POST parametresi name ve değeri Şerif GÜNGÖR
        postDataParams.put("message", message); //POST parametresi message ve değeri message değişkeni değeri

        //Log.e("params",postDataParams.toString());

        HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection) url.openConnection();
        conn.setReadTimeout(3000 /* milliseconds */);
        conn.setConnectTimeout(3000 /* milliseconds */);
        conn.setRequestMethod("POST"); // Web Sayfasına post tipinde istekte bulun
        conn.setDoInput(true);
        conn.setDoOutput(true);

        OutputStream os = conn.getOutputStream();
        BufferedWriter writer = new BufferedWriter(new OutputStreamWriter(os, "UTF-8"));
        writer.write(getPostDataString(postDataParams));

        writer.flush();
        writer.close();
        os.close();

        int responseCode=conn.getResponseCode();

        if (responseCode == HttpsURLConnection.HTTP_OK) {

          BufferedReader in=new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
          StringBuffer sb = new StringBuffer("");
          String line="";

          while((line = in.readLine()) != null) {

            sb.append(line);
            break;
          }

          in.close();
          return sb.toString();

        }
        else {
          return new String("false : "+responseCode);
        }
      }
      catch(Exception e){
        return new String("Exception: " + e.getMessage());
      }
    }

    @Override
    protected void onPostExecute(String result) { //İşlem gerçekleştiğinde
      Toast.makeText(getApplicationContext(), result,
          Toast.LENGTH_LONG).show();
					//Sayfadan dönen değeri toast ile bastır.

    }
  }

  public String getPostDataString(JSONObject params) throws Exception {

    StringBuilder result = new StringBuilder();
    boolean first = true;

    Iterator itr = params.keys();

    while(itr.hasNext()){

      String key= itr.next();
      Object value = params.get(key);

      if (first)
        first = false;
      else
        result.append("&");

      result.append(URLEncoder.encode(key, "UTF-8"));
      result.append("=");
      result.append(URLEncoder.encode(value.toString(), "UTF-8"));

    }
    return result.toString();
  }

İşlemi Tetikleyecek kod bloğu:

SendRequest sendRequest = new SendRequest();
sendRequest.setMessage(editText.getText().toString());
sendRequest.execute();
Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın