Android Volley Kütüphanesinin Kullanımı

Android Volley Kütüphanesinin Kullanımı

Android Volley Kütüphanesinin Kullanımı

Android Volley Kütüphanesi ve PHP örneği

Android Volley Kütüphanesinin Kullanımı

ilk olarak Build.gradle(Module App) dependencies içerisine ekleyin;

implementation 'com.android.volley:volley:1.0.0'

Volley kütüphanesini kullanmak istediğiniz Class içerisine global alana;

RequestQueue queue;

Volley kütüphanesi ile Webservice'e istekte(request) bulunup yanıt alabilmek(response) için örnek kodumuz;

private void fillData(){
StringRequest postRequest = new StringRequest(
Request.Method.POST, // POST tipinde istekte bulunduk
"http://serifgungor.com/webapi/adduser.php",
new Response.Listener<String>() {
@Override
public void onResponse(String response) {
Log.d("RESPONSE",response);
// String response web sayfasından sonucu döndürecektir.
}
},
new Response.ErrorListener() {
@Override
public void onErrorResponse(VolleyError error) {
//Log.e("RESPONSE",error.getMessage());
}
}
){
@Override
protected Map<String, String> getParams() {
Map<String,String> params = new HashMap<String, String>();
params.put("ad","serif"); //POST tipinde gönderilen key ve value'ları params.put("yas","24");
return params;
}
};
queue.add(postRequest);
}

OnCreate metodunda önce kuyruğu tanımlayınız;

queue = Volley.newRequestQueue(getApplicationContext());
fillData(); //istekte bulunmak istediğiniz zaman metodu çağırınız.

PHP kısmı ise şöyle;

if($_SERVER['REQUEST_METHOD']=="POST"){
$ad= @$_POST['ad'];
$yas = @$_POST['yas'];
echo "Adınız: ".$ad." ve Yaşınız: ".$yas;
}

İlgili kelimeler;
android volley php get post
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.