Java SE OOP Kapsülleme #3 - İnsan Örneği

Java SE OOP Kapsülleme #3 - İnsan Örneği

Java SE OOP Kapsülleme #3 - İnsan Örneği

Java SE OOP Kapsülleme #3 - İnsan Örneği

Java SE OOP Kapsülleme #3 - İnsan Örneği

Insan.java oluşturunuz;

public class Insan {
	// GLOBAL FIELD AREA - değişken alanı
	private int yas; // değişken/field
	private int boy;
	private int kilo;
	private String isim;
	private char cinsiyet; // E -> BAY   K -> BAYAN
	private boolean evliMi;
	
	public Insan(){
		//BOŞ CONSTRUCTOR
	}
	public Insan(int yas,int boy,int kilo,String isim,char cinsiyet,boolean evliMi){
		this.yas = yas;
		this.boy = boy;
		this.kilo = kilo;
		this.isim = isim;
		this.cinsiyet = cinsiyet;
	}
	
	public void getTumKisiDetaylari(){
		System.out.println("İsim: "+isim);
		System.out.println("Yaş: "+yas);
		System.out.println("Boy: "+boy);
		System.out.println("Kilo: "+kilo);
		
		if(cinsiyet=='E'){
			System.out.println("Cinsiyet: Erkek");
		}else if(cinsiyet=='K'){
			System.out.println("Cinsiyet: Kadın");
		}
		
		if(evliMi==true){
			System.out.println("Medeni durumu: Evli");
		}else{
			System.out.println("Medeni durumu: Bekar");
		}
		
	}
	public int getYas() {
		return yas;
	}
	public void setYas(int yas) {
		this.yas = yas;
	}
	public int getBoy() {
		return boy;
	}
	public void setBoy(int boy) {
		this.boy = boy;
	}
	public int getKilo() {
		return kilo;
	}
	public void setKilo(int kilo) {
		this.kilo = kilo;
	}
	public String getIsim() {
		return isim;
	}
	public void setIsim(String isim) {
		this.isim = isim;
	}
	public char getCinsiyet() {
		return cinsiyet;
	}
	public void setCinsiyet(char cinsiyet) {
		this.cinsiyet = cinsiyet;
	}
	public boolean isEvliMi() {
		return evliMi;
	}
	public void setEvliMi(boolean evliMi) {
		this.evliMi = evliMi;
	}
	

}

Baslangic.java oluşturunuz;

import java.util.Scanner;

public class Baslangic {

	/**
	 * @param args
	 */
	public static void main(String[] args) {
		Insan insan = new Insan();
		
		Scanner sc = new Scanner(System.in);
		
		System.out.println("İsim giriniz");
		insan.setIsim(sc.next());
		
		System.out.println("Cinsiyet giriniz (e/k)");
		char cinsiyet = sc.next().toLowerCase().charAt(0);
		insan.setCinsiyet(cinsiyet);
		
		System.out.println("Medeni durumu (evli/bekar)");
		char medeniDurum = sc.next().toLowerCase().charAt(0);
		if (medeniDurum=='e') {
			insan.setEvliMi(true);
		}else if(medeniDurum=='b'){
			insan.setEvliMi(false);
		}
		
		System.out.println("Yaş giriniz");
		insan.setYas(sc.nextInt());
		
		System.out.println("Boy uzunluğu giriniz");
		insan.setBoy(sc.nextInt());
		
		System.out.println("Kilo giriniz");
		insan.setKilo(sc.nextInt());
		
		insan.getTumKisiDetaylari();
		
	}

}

İlgili kelimeler;
java standard edition javase oop encapsulation
İlgili kategori;
Java SE Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.