PHP Zip Dosyası Oluşturma
$zip = new ZipArchive;
if ($zip->open(getcwd() . '/serifgungorcom.zip', ZipArchive::CREATE) === TRUE) {
$zip->addFile(getcwd() . '/test.png', 'C:/test.png');
}
Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın