TinyDB ve GSON Kullanımı

TinyDB ve GSON Kullanımı

TinyDB ve GSON Kullanımı

TinyDB ve GSON Kütüphanesi Kullanımı

TinyDB ve GSON Kullanımı

Merhabalar, sizlere bu makalemde TinyDB kullanımı ile alakalı örnek göstereceğim. Örneğimizde GSON(JSON Serialize/Deserialize) kütüphanesi de kullanacağız.

TinyDB ne işe yarıyor ?

Verileri shared preferences üzerinde tutmamızı sağlayan tinydb sanki bir sqlite db havasında. TinyDB ile tabii sql cümleleri yazamazsınız tek mantığı bir object yada object listesini uygulama önbelleğinde saklayıp ihtiyaç halinde çağırmak. Yani böyle basit bir iş normalde shared preferences ile yapılamıyor. TinyDB bu ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Projemize Google/GSON Kütüphanesini dahil ederek başlayalım;
Gradle Scripts>build.gradle (Module: app) dosyası içerisine
implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.5'
Sonrasında Helper paketi oluşturup içerisine, TinyDB.java dosyası oluşturup içerisine;
import java.io.File;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.Map;


import android.content.Context;
import android.content.SharedPreferences;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.Bitmap.CompressFormat;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.os.Environment;
import android.preference.PreferenceManager;
import android.text.TextUtils;
import android.util.Log;
import com.google.gson.Gson;

public class TinyDB {

  private SharedPreferences preferences;
  private String DEFAULT_APP_IMAGEDATA_DIRECTORY;
  private String lastImagePath = "";
  public TinyDB(Context appContext) {
    preferences = PreferenceManager.getDefaultSharedPreferences(appContext);
  }

  public Bitmap getImage(String path) {
    Bitmap bitmapFromPath = null;
    try {
      bitmapFromPath = BitmapFactory.decodeFile(path);

    } catch (Exception e) {
      // TODO: handle exception
      e.printStackTrace();
    }
    return bitmapFromPath;
  }

  public String getSavedImagePath() {
    return lastImagePath;
  }

  public String putImage(String theFolder, String theImageName, Bitmap theBitmap) {
    if (theFolder == null || theImageName == null || theBitmap == null)
      return null;

    this.DEFAULT_APP_IMAGEDATA_DIRECTORY = theFolder;
    String mFullPath = setupFullPath(theImageName);

    if (!mFullPath.equals("")) {
      lastImagePath = mFullPath;
      saveBitmap(mFullPath, theBitmap);
    }

    return mFullPath;
  }
  public boolean putImageWithFullPath(String fullPath, Bitmap theBitmap) {
    return !(fullPath == null || theBitmap == null) && saveBitmap(fullPath, theBitmap);
  }
  private String setupFullPath(String imageName) {
    File mFolder = new File(Environment.getExternalStorageDirectory(), DEFAULT_APP_IMAGEDATA_DIRECTORY);

    if (isExternalStorageReadable() && isExternalStorageWritable() && !mFolder.exists()) {
      if (!mFolder.mkdirs()) {
        Log.e("ERROR", "Failed to setup folder");
        return "";
      }
    }

    return mFolder.getPath() + '/' + imageName;
  }

  private boolean saveBitmap(String fullPath, Bitmap bitmap) {
    if (fullPath == null || bitmap == null)
      return false;

    boolean fileCreated = false;
    boolean bitmapCompressed = false;
    boolean streamClosed = false;

    File imageFile = new File(fullPath);

    if (imageFile.exists())
      if (!imageFile.delete())
        return false;

    try {
      fileCreated = imageFile.createNewFile();

    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }

    FileOutputStream out = null;
    try {
      out = new FileOutputStream(imageFile);
      bitmapCompressed = bitmap.compress(CompressFormat.PNG, 100, out);

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
      bitmapCompressed = false;

    } finally {
      if (out != null) {
        try {
          out.flush();
          out.close();
          streamClosed = true;

        } catch (IOException e) {
          e.printStackTrace();
          streamClosed = false;
        }
      }
    }
    return (fileCreated && bitmapCompressed && streamClosed);
  }
  // Getters
  public int getInt(String key) {
    return preferences.getInt(key, 0);
  }
  public ArrayList< Integer > getListInt(String key) {
    String[] myList = TextUtils.split(preferences.getString(key, ""), "‚‗‚");
    ArrayList< String > arrayToList = new ArrayList< String >(Arrays.asList(myList));
    ArrayList< Integer > newList = new ArrayList< Integer >();

    for (String item : arrayToList)
      newList.add(Integer.parseInt(item));

    return newList;
  }
  public long getLong(String key, long defaultValue) {
    return preferences.getLong(key, defaultValue);
  }
  public float getFloat(String key) {
    return preferences.getFloat(key, 0);
  }
  public double getDouble(String key, double defaultValue) {
    String number = getString(key);

    try {
      return Double.parseDouble(number);

    } catch (NumberFormatException e) {
      return defaultValue;
    }
  }
  public ArrayList< Double > getListDouble(String key) {
    String[] myList = TextUtils.split(preferences.getString(key, ""), "‚‗‚");
    ArrayList< String > arrayToList = new ArrayList< String >(Arrays.asList(myList));
    ArrayList< Double > newList = new ArrayList< Double >();

    for (String item : arrayToList)
      newList.add(Double.parseDouble(item));

    return newList;
  }
  public ArrayList< Long > getListLong(String key) {
    String[] myList = TextUtils.split(preferences.getString(key, ""), "‚‗‚");
    ArrayList< String > arrayToList = new ArrayList< String >(Arrays.asList(myList));
    ArrayList< Long > newList = new ArrayList< Long >();

    for (String item : arrayToList)
      newList.add(Long.parseLong(item));

    return newList;
  }
  public String getString(String key) {
    return preferences.getString(key, "");
  }
  public ArrayList< String > getListString(String key) {
    return new ArrayList< String >(Arrays.asList(TextUtils.split(preferences.getString(key, ""), "‚‗‚")));
  }
  public boolean getBoolean(String key) {
    return preferences.getBoolean(key, false);
  }
  public ArrayList< Boolean > getListBoolean(String key) {
    ArrayList< String > myList = getListString(key);
    ArrayList< Boolean > newList = new ArrayList< Boolean >();

    for (String item : myList) {
      if (item.equals("true")) {
        newList.add(true);
      } else {
        newList.add(false);
      }
    }

    return newList;
  }

  public ArrayList< Object > getListObject(String key, Class< ? > mClass){
    Gson gson = new Gson();

    ArrayList< String > objStrings = getListString(key);
    ArrayList< Object > objects = new ArrayList< Object >();

    for(String jObjString : objStrings){
      Object value = gson.fromJson(jObjString, mClass);
      objects.add(value);
    }
    return objects;
  }

  public < T > T getObject(String key, Class< T > classOfT){

    String json = getString(key);
    Object value = new Gson().fromJson(json, classOfT);
    if (value == null)
      throw new NullPointerException();
    return (T)value;
  }

  // Put methods
  public void putInt(String key, int value) {
    checkForNullKey(key);
    preferences.edit().putInt(key, value).apply();
  }
  public void putListInt(String key, ArrayList< Integer > intList) {
    checkForNullKey(key);
    Integer[] myIntList = intList.toArray(new Integer[intList.size()]);
    preferences.edit().putString(key, TextUtils.join("‚‗‚", myIntList)).apply();
  }
  public void putLong(String key, long value) {
    checkForNullKey(key);
    preferences.edit().putLong(key, value).apply();
  }
  public void putListLong(String key, ArrayList< Long > longList) {
    checkForNullKey(key);
    Long[] myLongList = longList.toArray(new Long[longList.size()]);
    preferences.edit().putString(key, TextUtils.join("‚‗‚", myLongList)).apply();
  }
  public void putFloat(String key, float value) {
    checkForNullKey(key);
    preferences.edit().putFloat(key, value).apply();
  }
  public void putDouble(String key, double value) {
    checkForNullKey(key);
    putString(key, String.valueOf(value));
  }
  public void putListDouble(String key, ArrayList< Double > doubleList) {
    checkForNullKey(key);
    Double[] myDoubleList = doubleList.toArray(new Double[doubleList.size()]);
    preferences.edit().putString(key, TextUtils.join("‚‗‚", myDoubleList)).apply();
  }
  public void putString(String key, String value) {
    checkForNullKey(key); checkForNullValue(value);
    preferences.edit().putString(key, value).apply();
  }
  public void putListString(String key, ArrayList< String > stringList) {
    checkForNullKey(key);
    String[] myStringList = stringList.toArray(new String[stringList.size()]);
    preferences.edit().putString(key, TextUtils.join("‚‗‚", myStringList)).apply();
  }
  public void putBoolean(String key, boolean value) {
    checkForNullKey(key);
    preferences.edit().putBoolean(key, value).apply();
  }
  public void putListBoolean(String key, ArrayList< Boolean > boolList) {
    checkForNullKey(key);
    ArrayList< String > newList = new ArrayList< String >();
    for (Boolean item : boolList) {
      if (item) {
        newList.add("true");
      } else {
        newList.add("false");
      }
    }
    putListString(key, newList);
  }
  public void putObject(String key, Object obj){
    checkForNullKey(key);
    Gson gson = new Gson();
    putString(key, gson.toJson(obj));
  }
  public void putListObject(String key, ArrayList< Object > objArray){
    checkForNullKey(key);
    Gson gson = new Gson();
    ArrayList< String > objStrings = new ArrayList< String >();
    for(Object obj : objArray){
      objStrings.add(gson.toJson(obj));
    }
    putListString(key, objStrings);
  }
  public void remove(String key) {
    preferences.edit().remove(key).apply();
  }
  public boolean deleteImage(String path) {
    return new File(path).delete();
  }
  public void clear() {
    preferences.edit().clear().apply();
  }
  public Map< String, ? > getAll() {
    return preferences.getAll();
  }
  public void registerOnSharedPreferenceChangeListener(
      SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener listener) {

    preferences.registerOnSharedPreferenceChangeListener(listener);
  }
  public void unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(
      SharedPreferences.OnSharedPreferenceChangeListener listener) {

    preferences.unregisterOnSharedPreferenceChangeListener(listener);
  }
  public static boolean isExternalStorageWritable() {
    return Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(Environment.getExternalStorageState());
  }
  public static boolean isExternalStorageReadable() {
    String state = Environment.getExternalStorageState();

    return Environment.MEDIA_MOUNTED.equals(state) ||
        Environment.MEDIA_MOUNTED_READ_ONLY.equals(state);
  }
  public void checkForNullKey(String key){
    if (key == null){
      throw new NullPointerException();
    }
  }
  public void checkForNullValue(String value){
    if (value == null){
      throw new NullPointerException();
    }
  }
}
Main Activity sınıfında denemeleri yapabilirsiniz :)
String tipinde ArrayList'e değer eklemek ve listelemek
TinyDB tinydb = new TinyDB(getApplicationContext());

ArrayList< String > egitimDurumlari = new ArrayList< >();
egitimDurumlari.add("Lise");
egitimDurumlari.add("Ön Lisans");
egitimDurumlari.add("Lisans");
egitimDurumlari.add("Yüksek Lisans");
egitimDurumlari.add("Doktora");

//String tipindeki ArrayList değerlerini atama
tinydb.putListString("egitimdurumlari",egitimDurumlari);
    
//String tipindeki ArrayList değerlerini okuma
ArrayList< String > str = tinydb.getListString( "egitimdurumlari" );
for(int i=0; i < str.size(); i++ ){
  Log.d( "LOG" ,str.get(i));
}
Bu verileri bir kere eklemeniz yeterli olacaktır. Shared Preference üzerine kayıtlanan bu verileri tinydb.getListString ile istediğiniz her zaman erişebilirsiniz. Farklı bir örnek Object kaydedip, object çağıralım.
Uye.class
public class Uye{
    private int id;
    private String ad;
    private String mail;

    public Uye() {
    }

    public Uye(int id, String ad, String mail) {
      this.id = id;
      this.ad = ad;
      this.mail = mail;
    }

    public int getId() {
      return id;
    }

    public void setId(int id) {
      this.id = id;
    }

    public String getAd() {
      return ad;
    }

    public void setAd(String ad) {
      this.ad = ad;
    }

    public String getMail() {
      return mail;
    }

    public void setMail(String mail) {
      this.mail = mail;
    }
  }  

Main Activity üzerinde ise;
TinyDB tinydb = new TinyDB(getApplicationContext());

/*Uye tipinde ArrayList'i TinyDB üzerine kaydettik*/
ArrayList< Uye > uyeler = new ArrayList< Uye >();
uyeler.add(new Uye(1,"Şerif","contact@serifgungor.com"));
uyeler.add(new Uye(1,"Kadir","kadir@gmail.com"));
ArrayList< Object > uyelerObj = new ArrayList< Object >();

for(Uye u : uyeler){
  uyelerObj.add((Object)u);
}
tinydb.putListObject("uyeListesi", uyelerObj);

//Kayıtlı değerleri çağırdık
ArrayList< Object > uye = tinydb.getListObject("uyeListesi",Uye.class);
ArrayList< Uye > uyelerr = new ArrayList< Uye >();
for(Object u : uye){
  uyelerr.add((Uye)u);
}
for(int i=0; i < uyelerr.size(); i++ ){
  Log.d("LOG",uyelerr.get(i).getMail());
}  
Veriler nerede, ne şekilde saklanıyor ? (Meraklısına)
Device File Explorer > data > data > com.uygulama.paketadi > shared_prefs > com.uygulama.paketadi_preferences.xml dosyası içerisinde;
< ? xml version = '1.0' encoding = 'utf-8' standalone = 'yes' ? >
< map >
  < string name="egitimdurumlari" >Lise‚‗‚Ön Lisans‚‗‚Lisans‚‗‚Yüksek Lisans‚‗‚Doktora< / string >
  < string name="uyeListesi" >{"ad":"Şerif","id":1,"mail":"contact@serifgungor.com"}‚‗‚{"ad":"Kadir","id":1,"mail":"kadir@gmail.com"}< / string >
< / map >

İlgili kelimeler;
tinydb db database shared preferences sharedpreferences gson google
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.