C# Form Application Notify Icon Örneği

Form sayfanızın tasarım kısmına 1 adet NotifyIcon nesnesi ekleyin ve ismini notifyIcon1 olarak adlandırınız. Aynı sayfaya Context Menü Strip ekleyiniz ve isim olarak contextMenuStrip1 olarak adlandırınız.

Menü Strip'in Itemları olarak;

  • gösterToolStripMenuItem (Göster)
  • çıkışToolStripMenuItem (Çıkış)

ekleyiniz.

Form1.cs kodları;

namespace WindowsFormsApplication23
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            e.Cancel = true;
            notifyIcon1.Visible = true;
            this.Hide();
        }

        private void gösterToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            this.Show();
            notifyIcon1.Visible = false;
        }

        private void çıkışToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Application.ExitThread();
        }

    }
}

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın