Android Retrofit Restful API ve GSON Kullanımı

Android Retrofit Restful API ve GSON Kullanımı

Android Retrofit Restful API ve GSON Kullanımı

Android Retrofit Restful API ve GSON Kullanımı

Android Retrofit Restful API ve GSON Kullanımı

Projenizin build.gradle (Module: app) içerisindeki dependencies scope'u içerisine aşağıdakileri ekleyin;

implementation 'com.google.code.gson:gson:2.6.2'
implementation 'com.squareup.retrofit2:retrofit:2.5.0'
implementation 'com.squareup.retrofit2:converter-gson:2.5.0'
implementation 'com.github.bumptech.glide:glide:4.8.0'
implementation 'com.android.support:cardview-v7:27.1.1'

listview_row.xml layout dosyası üretiniz ve içerisine;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">
  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="150dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true">

    <RelativeLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <ImageView
        android:id="@+id/ivBlogPhoto"
        android:layout_width="100dp"
        android:layout_height="100dp"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_centerVertical="true"
        android:layout_marginStart="16dp"
        app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_background" />

      <TextView
        android:id="@+id/tvBlogTitle"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignTop="@+id/ivBlogPhoto"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_marginStart="136dp"
        android:text="TextView"
        android:textSize="20sp" />

      <TextView
        android:id="@+id/textView2"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignStart="@+id/tvBlogTitle"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_marginStart="-1dp"
        android:layout_marginBottom="54dp"
        android:text="Paylaşım Tarihi" />

      <TextView
        android:id="@+id/tvShareTime"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_alignParentBottom="true"
        android:layout_marginEnd="60dp"
        android:layout_marginBottom="51dp"
        android:text="TextView" />

      <TextView
        android:id="@+id/textView4"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignStart="@+id/tvBlogTitle"
        android:layout_alignBottom="@+id/ivBlogPhoto"
        android:layout_marginStart="-1dp"
        android:layout_marginBottom="1dp"
        android:text="Okunma Sayısı" />

      <TextView
        android:id="@+id/tvViewCount"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignTop="@+id/textView4"
        android:layout_alignParentEnd="true"
        android:layout_marginTop="1dp"
        android:layout_marginEnd="60dp"
        android:text="TextView" />
    </RelativeLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</RelativeLayout>

activity_main.xml dosyası için;

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".Activity.MainActivity">

  <ListView
    android:id="@+id/listView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true" />
</RelativeLayout>

Model paketi oluşturunuz, içerisine BlogResponse ve Blog sınıfları üretiniz.

Blog.java için;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;

public class Blog {
  @SerializedName("id")
  private String id;
  @SerializedName("sharetime")
  private String sharetime;
  @SerializedName("updatetime")
  private String updatetime;
  @SerializedName("blog_do_viewcount")
  private String blog_do_viewcount;
  @SerializedName("url")
  private String url;
  @SerializedName("image")
  private String image;
  @SerializedName("blog_seo_title")
  private String blog_seo_title;


  public Blog() {
  }

  public Blog(String id, String sharetime, String updatetime, String blog_do_viewcount, String url, String image, String blog_seo_title) {
    this.id = id;
    this.sharetime = sharetime;
    this.updatetime = updatetime;
    this.blog_do_viewcount = blog_do_viewcount;
    this.url = url;
    this.image = image;
    this.blog_seo_title = blog_seo_title;
  }

  public String getId() {
    return id;
  }

  public void setId(String id) {
    this.id = id;
  }

  public String getSharetime() {
    return sharetime;
  }

  public void setSharetime(String sharetime) {
    this.sharetime = sharetime;
  }

  public String getUpdatetime() {
    return updatetime;
  }

  public void setUpdatetime(String updatetime) {
    this.updatetime = updatetime;
  }

  public String getBlog_do_viewcount() {
    return blog_do_viewcount;
  }

  public void setBlog_do_viewcount(String blog_do_viewcount) {
    this.blog_do_viewcount = blog_do_viewcount;
  }

  public String getUrl() {
    return url;
  }

  public void setUrl(String url) {
    this.url = url;
  }

  public String getImage() {
    return image;
  }

  public void setImage(String image) {
    this.image = image;
  }

  public String getBlog_seo_title() {
    return blog_seo_title;
  }

  public void setBlog_seo_title(String blog_seo_title) {
    this.blog_seo_title = blog_seo_title;
  }
}

BlogResponse.java için;

import com.google.gson.annotations.SerializedName;

import java.util.List;

public class BlogResponse {
    @SerializedName("blogs")
    public List<Blog> getBlogs;

    public List<Blog> getGetBlogs() {
        return getBlogs;
    }

    public void setGetBlogs(List<Blog> getBlogs) {
        this.getBlogs = getBlogs;
    }
}

Interface paketi üretiniz ve içerisine ApiInterface.java dosyası içeriniz. Dosya içeriği olarak aşağıdakileri yazınız;

import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Model.BlogResponse;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.http.GET;
import retrofit2.http.Query;

public interface ApiInterface {

    @GET("content/api/post/blogs.php")
    Call<BlogResponse> getBloglar(@Query("api_key") String apiKey);
}

Helper paketi üretip, ApiClient.java oluşturun ve içerisine;

import retrofit2.Retrofit;
import retrofit2.converter.gson.GsonConverterFactory;

public class ApiClient {
    public static final String BASE_URL = "https://serifgungor.com/";
    private static Retrofit retrofit = null;

    public static Retrofit getClient(){
        if(retrofit==null){
            retrofit = new Retrofit.Builder()
                    .baseUrl(BASE_URL)
                    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
                    .build();

        }
        return retrofit;
    }

}

Adapter paketi üretip içerisine, ListViewAdapter.java üretiniz;

import android.content.Context;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;
import android.widget.BaseAdapter;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.TextView;

import com.bumptech.glide.Glide;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Model.Blog;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.R;

import java.util.List;

public class ListViewAdapter extends BaseAdapter {

    List<Blog> blogs;
    Context context;
    LayoutInflater layoutInflater;

    public ListViewAdapter(){}

    public ListViewAdapter(Context context, List<Blog> bloglar){
        this.blogs = bloglar;
        this.context = context;
        this.layoutInflater = (LayoutInflater)context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE);
    }

    @Override
    public int getCount() {
        return blogs.size();
    }

    @Override
    public Object getItem(int position) {
        return blogs.get(position);
    }

    @Override
    public long getItemId(int position) {
        return position;
    }

    @Override
    public View getView(int position, View convertView, ViewGroup parent) {
        View v = layoutInflater.inflate(R.layout.listview_row,null);

        ImageView ivPhoto = v.findViewById(R.id.ivBlogPhoto);
        TextView tvTitle = v.findViewById(R.id.tvBlogTitle);
        TextView tvShareTime = v.findViewById(R.id.tvShareTime);
        TextView tvViewCount = v.findViewById(R.id.tvViewCount);

        tvTitle.setText(blogs.get(position).getBlog_seo_title());
        tvViewCount.setText(blogs.get(position).getBlog_do_viewcount());
        tvShareTime.setText(blogs.get(position).getSharetime());
        Glide.with(v.getContext()).load("https://serifgungor.com/"+blogs.get(position).getImage()).into(ivPhoto);

        return v;
    }
}

Activity paketi altında MainActivity.java içerisine;


import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.os.Bundle;
import android.util.Log;
import android.widget.ListView;

import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Adapter.ListViewAdapter;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Helper.ApiClient;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Interface.ApiInterface;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Model.Blog;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.Model.BlogResponse;
import com.serifgungor.bloglarilisteleretrofit.R;

import java.util.List;

import retrofit2.Call;
import retrofit2.Callback;
import retrofit2.Response;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    ListView listView;
    ListViewAdapter adapter;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        listView = findViewById(R.id.listView);

        ApiInterface apiService =ApiClient.getClient().create(ApiInterface.class);

        Call<BlogResponse> call = apiService.getBloglar("");
        call.enqueue(new Callback<BlogResponse>() {
            @Override
            public void onResponse(Call<BlogResponse> call, Response<BlogResponse> response) {
                List<Blog> bloglar = response.body().getGetBlogs();

                adapter = new ListViewAdapter(getApplicationContext(),bloglar);
                listView.setAdapter(adapter);

            }

            @Override
            public void onFailure(Call<BlogResponse> call, Throwable t) {

            }
        });

    }
}


İlgili kelimeler;
android retrofit restful api rest json gson
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.