RecyclerView Multiple ViewHolder Kullanımı

RecyclerView nesnesi ile yapabileceğiniz çokça örnekten biri de, her satırın birbirinden benzersiz görüntülere sahip olmasıdır. Multiple View Holder mekanizması sayesinde her satır aynı görüntüde olmasın da;

Örneğin: 1. ve 2. satırda Kişi, 3. satırda Reklam layout'u göstersin, 4 ve 5. satırlarda yine Kişi değerini göstermeye devam etsin gibi işler yapmanız gereken durumlar oluşabilir. Hazırsak örneği görelim.

Projenizin Build.Gradle(Module: app) içerisinde depentencies scope'u içerisine aşağıdaki satırları ekleyiniz.

implementation 'com.android.support:recyclerview-v7:27.1.1'
implementation 'com.android.support:cardview-v7:27.1.1'

res > layout > layout_kisi.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="110dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="10dp"
    android:layout_marginEnd="10dp"
    android:layout_marginBottom="10dp">

    <RelativeLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <ImageView
        android:id="@+id/ivResim"
        android:layout_width="60dp"
        android:layout_height="60dp"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginStart="15dp"
        android:layout_marginTop="13dp"
        app:srcCompat="@mipmap/ic_launcher_round" />

      <TextView
        android:id="@+id/tvAdSoyad"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginStart="148dp"
        android:layout_marginTop="22dp"
        android:text="TextView"
        android:textSize="24sp" />

      <TextView
        android:id="@+id/tvYas"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignStart="@+id/tvAdSoyad"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginTop="66dp"
        android:text="TextView" />
    </RelativeLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</RelativeLayout>

res > layout > layout_reklam.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">

  <android.support.v7.widget.CardView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_margin="10dp">

    <RelativeLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">

      <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_alignParentStart="true"
        android:layout_alignParentTop="true"
        android:layout_marginStart="16dp"
        android:layout_marginTop="37dp"
        android:text="Reklam" />
    </RelativeLayout>
  </android.support.v7.widget.CardView>
</RelativeLayout>

res > layout > activity_main.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".Activity.MainActivity">

  <android.support.v7.widget.RecyclerView
    android:id="@+id/recyclerView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentTop="true" />
</RelativeLayout>

drawable klasörü içerisine > user1.png, user2.png dosyaları ekleyiniz.

Projenizin içerisine Model paketi oluşturup;

Kisi sınıfı üretiniz;

public class Kisi {
  private int resimId;
  private int yas;
  private String adSoyad;

  public Kisi() {
  }

  public Kisi(int resimId, int yas, String adSoyad) {
    this.resimId = resimId;
    this.yas = yas;
    this.adSoyad = adSoyad;
  }

  public int getResimId() {
    return resimId;
  }

  public void setResimId(int resimId) {
    this.resimId = resimId;
  }

  public int getYas() {
    return yas;
  }

  public void setYas(int yas) {
    this.yas = yas;
  }

  public String getAdSoyad() {
    return adSoyad;
  }

  public void setAdSoyad(String adSoyad) {
    this.adSoyad = adSoyad;
  }
}

Reklam sınıfı üretiniz.

public class Reklam {
  private String reklamId;

  public Reklam() {
  }

  public Reklam(String reklamId) {
    this.reklamId = reklamId;
  }

  public String getReklamId() {
    return reklamId;
  }

  public void setReklamId(String reklamId) {
    this.reklamId = reklamId;
  }
}

Adapter paketi üretip, içinde RecyclerViewAdapter sınıfı üretiniz.

public class RecyclerViewAdapter extends RecyclerView.Adapter<RecyclerView.ViewHolder> {

  private List<Object> list;
  private final static int TIP_KISI = 1, TIP_REKLAM = 2;
  private Context context;

  public RecyclerViewAdapter(List<Object> list, Context context) {
    this.list = list;
    this.context = context;
  }

  @Override
  public int getItemViewType(int position) {
    /*
    List içerisindeki gelen tipi yakalayabileceğimiz metot
     */
    if (list.get(position) instanceof Kisi) { // Tipler eşit ise true döner
      return TIP_KISI;
    } else if (list.get(position) instanceof Reklam) {
      return TIP_REKLAM;
    }
    return -1;
  }

  @NonNull
  @Override
  public RecyclerView.ViewHolder onCreateViewHolder(@NonNull ViewGroup parent, int viewType) {
    int layout = 0;
    RecyclerView.ViewHolder viewHolder;
    switch (viewType) {
      case TIP_KISI:
        layout = R.layout.layout_kisi;
        View kisiView =
            LayoutInflater
                .from(parent.getContext())
                .inflate(layout,parent,false);
        viewHolder = new KisiViewHolder(kisiView);
        break;
      case TIP_REKLAM:
        layout = R.layout.layout_reklam;
        View reklamView =
            LayoutInflater
              .from(parent.getContext())
              .inflate(layout,parent,false);
        viewHolder = new ReklamViewHolder(reklamView);
        break;
      default:
        viewHolder = null;
        break;
    }
    return viewHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(@NonNull RecyclerView.ViewHolder holder, int position) {
    int viewType = holder.getItemViewType();
    switch (viewType){
      case TIP_KISI:
        Kisi kisi = (Kisi)list.get(position);
        ((KisiViewHolder)holder).showDetails(kisi);
        break;
      case TIP_REKLAM:
        Reklam reklam = (Reklam)list.get(position);
        ((ReklamViewHolder)holder).showDetails(reklam);
        break;
    }
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return list.size();
  }

  public class KisiViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder{
    private TextView tvAdSoyad,tvYas;
    private ImageView ivResim;
    public KisiViewHolder(View itemView) {
      super(itemView);
      ivResim = itemView.findViewById(R.id.ivResim);
      tvAdSoyad = itemView.findViewById(R.id.tvAdSoyad);
      tvYas = itemView.findViewById(R.id.tvYas);
    }
    public void showDetails(Kisi kisi){
      tvAdSoyad.setText(kisi.getAdSoyad());
      tvYas.setText(""+kisi.getYas());
      ivResim.setImageResource(kisi.getResimId());
    }
  }

  public class ReklamViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder{
    public ReklamViewHolder(View view){
      super(view);
    }
    public void showDetails(Reklam reklam){

    }
  }
}

Activity paketi içierisinde MainActivity sınıfı için

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  RecyclerView recyclerView;
  RecyclerViewAdapter adapter;
  List<Object> objects;
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    recyclerView = findViewById(R.id.recyclerView);
    objects = new ArrayList<>();
    objects.add(new Kisi(R.drawable.user1,20,"Ad Soyad 1"));
    objects.add(new Kisi(R.drawable.user2,20,"Ad Soyad 2"));
    objects.add(new Reklam("12345"));
    objects.add(new Kisi(R.drawable.user1,25,"Ad Soyad 3"));
    objects.add(new Kisi(R.drawable.user2,29,"Ad Soyad 4"));

    adapter = new RecyclerViewAdapter(objects,getApplicationContext());
    recyclerView.setLayoutManager(new LinearLayoutManager(getApplicationContext()));
    recyclerView.setAdapter(adapter);
  }
}

Keyifli çalışmalar diliyorum, yararlı olması dileğimle...

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 1

 1. Bu kodları yazdığınız yerler hani var yaa tam olarak ben ismini bilmiyorum kendimi yeni yeni geliştiriyorum... Mesela sizler kodları oraya yapistiriyotsunuz ayri bir bölüm oluşuyor o kodları alıp koyalamak için sizden isteğim bu gibi uygulamayı youtube hesabınızda paylaşabilir misiniz ? Sqlite ile nasıl yapıldığı hakkında diğer türlü yapamıyorum...

Bir yorum bırakın