Android Alarm Manager Kullanımı

Android Alarm Manager Kullanımı

Android Alarm Manager Kullanımı

Android Alarm Manager Örneği

Android Alarm Manager Kullanımı

AndroidManifest.xml dosyasına application tag'i içerisine ekleyiniz;

<receiver android:name=".AlarmReceiver"></receiver>

AlarmReceiver.java

public class AlarmReceiver extends BroadcastReceiver
{
  @Override
  public void onReceive(Context context, Intent intent)
  {
    Toast.makeText(context, "Alarm! Wake up! Wake up!", Toast.LENGTH_LONG).show();
    Uri alarmUri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_ALARM);
    if (alarmUri == null)
    {
      alarmUri = RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION);
    }
    Ringtone ringtone = RingtoneManager.getRingtone(context, alarmUri);
    ringtone.play();
  }
}

MainActivity.java

public class MainActivity extends AppCompatActivity {
  AlarmManager alarmMgr;
  PendingIntent pendingIntent;

  public void startAlarmManager()
  {
    Intent dialogIntent = new Intent(getBaseContext(), AlarmReceiver.class);

    alarmMgr = (AlarmManager) this.getSystemService(Context.ALARM_SERVICE);
    pendingIntent = PendingIntent.getBroadcast(this, 0, dialogIntent,PendingIntent.FLAG_CANCEL_CURRENT);

    alarmMgr.setInexactRepeating(AlarmManager.RTC_WAKEUP,System.currentTimeMillis(), 3000, pendingIntent);

  }
  public void stopAlarmManager()
  {
    if(alarmMgr != null)
      alarmMgr.cancel(pendingIntent);
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    startAlarmManager();
    //stopAlarmManager();
  }
}

İlgili kelimeler;
alarm manager android
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.