Android SensorManager Kullanımı

Cihazın desteği olan sensörler LogCat de listelenecektir.

Örnek kodlar aşağıda bulunmaktadır.

public class MainActivity extends AppCompatActivity implements SensorEventListener {

  private SensorManager sm;
  private Sensor mysensor;

  @Override
  protected void onResume() {
    super.onResume();
    sm.registerListener(this,mysensor,SensorManager.SENSOR_DELAY_NORMAL);
  }

  @Override
  protected void onPause() {
    super.onPause();
    sm.unregisterListener(this);
  }

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    sm=(SensorManager) getSystemService(SENSOR_SERVICE);

    List<Sensor> sensorler = sm.getSensorList(Sensor.TYPE_ALL);
    mysensor= sm.getDefaultSensor(Sensor.TYPE_LIGHT);

    StringBuilder sb= new StringBuilder("");

    for(Sensor s:sensorler){
      sb.append( s.getName() +"
");
      sb.append(s.getType() +"
");
      sb.append(s.getVersion() +"
");
      sb.append(s.getVendor() +"
");

      Log.d("SENSOR_LOG",sb.toString());
    }

  }

  @Override
  public void onSensorChanged(SensorEvent event) {
    Log.d("SENSOR_LOG_1","Şuanki sensör: "+event.sensor.getName());
  }

  @Override
  public void onAccuracyChanged(Sensor sensor, int accuracy) {

  }
}
Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın