PHP Thumbnail Resim Oluşturma

PHP ile bir resimi kopyalayıp, belirttiğiniz boyutta küçük bir kopyasını istediğiniz konuma paylaşabilmenizi sağlayan bir metot paylaşıyorum. Yararlı olması dileklerimle.

<?php
function createThumbnail($imgsource,$resizeimgsource,$width){
$file=strrchr($imgsource, '.'); // dosya uzantısını al
    if($file == ".JPG" || $file == ".jpg" || $file == ".JPEG" || $file == ".jpeg"){
      $img = imagecreatefromjpeg($imgsource);
      $w = imagesx($img);
      $h = imagesy($img);
      // Küçük resim için yeni boyut hesapla
      $new_width =$width;
      $new_height=$width;//=floor($yukseklik*($width/$genislik));
      // Yeni resmi oluştur.
      $tmp_img=imagecreatetruecolor($new_width, $new_height);
      // Eski resmi kopyala ve yeni küçük resmi boyutu ile birlikte oluştur
      imagecopyresized($tmp_img,$img,0,0,0,0,$new_width,$new_height,$w,$h);
      // Küçük resmi istenilen dizine kaydet
      imagejpeg($tmp_img, "$resizeimgsource");
    }//if finish
}

createThumbnail("resimler/bayrak.jpg","resimler/kucultulmus_bayrak.jpg","120");
?>

<img src="resimler/bayrak.jpg" />
<img src="resimler/kucultulmus_bayrak.jpg" />

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın