Android ile Kişinin Konumunu Bulmak

Android ile Kişinin Konumunu Bulmak

Android ile Kişinin Konumunu Bulmak

Android Studio üzerinde kullanıcının lokasyonunu bulma örneği

Android ile Kişinin Konumunu Bulmak

AndroidManifest.xml dosyasına ekleyiniz;
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_FINE_LOCATION" />

KonumServisi.java oluşturup aşağıdaki kodları yazınız;

import android.app.Service;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.location.Location;
import android.location.LocationListener;
import android.location.LocationManager;
import android.os.Bundle;
import android.os.IBinder;
import android.util.Log;

public class KonumServisi extends Service implements LocationListener {

  private final Context mContext;
  boolean isGPSEnabled = false;
  boolean isNetworkEnabled = false;
  boolean canGetLocation = false;
  Location konum;
  double enlem; // latitude
  double boylam; // longitude

  private static final long MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES = 10; // 10 meters
  private static final long MIN_TIME_BW_UPDATES = 1000 * 60 * 1; // 1 minute
  protected LocationManager locationManager;

  public KonumServisi(Context context) {
    this.mContext = context;
    getLocation();
  }

  public Location getLocation() {
    try {
      locationManager = (LocationManager) mContext.getSystemService(LOCATION_SERVICE);
      isGPSEnabled = locationManager.isProviderEnabled(LocationManager.GPS_PROVIDER);
      isNetworkEnabled = locationManager
          .isProviderEnabled(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);

      if (!isGPSEnabled && !isNetworkEnabled) {
        // no network provider is enabled
      } else {
        this.canGetLocation = true;
        // First get location from Network Provider
        if (isNetworkEnabled) {
          locationManager.requestLocationUpdates(
              LocationManager.NETWORK_PROVIDER,
              MIN_TIME_BW_UPDATES,
              MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);

          Log.d("Network", "Network");
          if (locationManager != null) {
            konum = locationManager
                .getLastKnownLocation(LocationManager.NETWORK_PROVIDER);

            if (konum != null) {
              enlem = konum.getLatitude();
              boylam = konum.getLongitude();
            }
          }
        }

        // if GPS Enabled get lat/long using GPS Services
        if (isGPSEnabled) {
          if (konum == null) {
            locationManager.requestLocationUpdates(
                LocationManager.GPS_PROVIDER,
                MIN_TIME_BW_UPDATES,
                MIN_DISTANCE_CHANGE_FOR_UPDATES, this);

            Log.d("GPS Enabled", "GPS Enabled");
            if (locationManager != null) {
              konum = locationManager
                  .getLastKnownLocation(LocationManager.GPS_PROVIDER);

              if (konum != null) {
                enlem = konum.getLatitude();
                boylam = konum.getLongitude();
              }
            }
          }
        }
      }

    } catch (Exception e) {
      e.printStackTrace();
    }

    return konum;
  }

  public void stopUsingGPS(){
    if(locationManager != null){
      locationManager.removeUpdates(KonumServisi.this);
    }
  }

  public double getEnlem(){
    if(konum != null){
      enlem = konum.getLatitude();
    }
    return enlem;
  }

  public double getBoylam(){
    if(konum != null){
      boylam = konum.getLongitude();
    }
    return boylam;
  }


  public boolean getKonumaErisim() {
    return this.canGetLocation;
  }

  @Override
  public void onLocationChanged(Location location) {
  }

  @Override
  public void onProviderDisabled(String provider) {
  }

  @Override
  public void onProviderEnabled(String provider) {
  }

  @Override
  public void onStatusChanged(String provider, int status, Bundle extras) {
  }

  @Override
  public IBinder onBind(Intent arg0) {
    return null;
  }
}

MainActivity.java için;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

  KonumServisi konumServisi;

  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);

    konumServisi = new KonumServisi(getApplicationContext());
    if(konumServisi.getKonumaErisim()){
      double enlem=konumServisi.getEnlem();
      double boylam=konumServisi.getBoylam();
      Log.d("KONUM_SERVISI","ENLEM: "+enlem);
      Log.d("KONUM_SERVISI","BOYLAM: "+boylam);
    }else{

      AlertDialog.Builder adb = new AlertDialog.Builder(MainActivity.this);
      adb.setTitle("GPS ayarları");
      adb.setMessage("Konum servisi kapalıdır. Açmak için Düzenle'ye tıklayınız.");
      adb.setPositiveButton("Düzenle", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog,int which) {
          Intent intent = new Intent(Settings.ACTION_LOCATION_SOURCE_SETTINGS);
          startActivity(intent);
        }
      });
      adb.setNegativeButton("Vazgeç", new DialogInterface.OnClickListener() {
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
          dialog.cancel();
        }
      });
      adb.show();
    }
  }
}

İlgili kelimeler;
android studio location enlem boylam konum
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.