Kotlin ile Android Studio Galeri Projesi

Kotlin ile Android Studio Galeri Projesi

Kotlin ile Android Studio Galeri Projesi

Kotlin ile adım adım Android Studio Galeri projesi yapımı

Kotlin ile Android Studio Galeri Projesi

SplashActivity.kt kodları;

import android.content.Intent
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.os.Handler

class SplashActivity : AppCompatActivity() {

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_splash)
    supportActionBar?.hide()

    Handler().postDelayed({
      startActivity(Intent(this,MainActivity::class.java))
      finish()
    },3000)

  }
}

activity_splash.xml kodları;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@drawable/gradient_1"
  tools:context=".SplashActivity">

  <TextView
    android:id="@+id/textView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_centerVertical="true"
    android:gravity="center"
    android:text="Resim Galerisi"
    android:textColor="#ffffff"
    android:textSize="30sp" />
</RelativeLayout>

drawable klasörüne gradient_1.xml dosyası oluşturup açınız;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <gradient
    android:angle="225"
    android:endColor="#044fab"
    android:startColor="#21d6d3"
    />
</shape>

yine aynı konuma buton_stil1.xml dosyası oluşturup açınız;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android" android:shape="rectangle" >
  <corners
    android:radius="7dp"
    />
  <solid
    android:color="#49A5CC"
    />
  <padding
    android:left="0dp"
    android:top="0dp"
    android:right="0dp"
    android:bottom="0dp"
    />
  <size
    android:width="100dp"
    android:height="30dp"
    />
  <stroke
    android:width="3dp"
    android:color="#878787"
    />
</shape>

 

activity_main.xml kodları;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".MainActivity">
  <ListView
    android:layout_marginLeft="10dp"
    android:layout_marginRight="10dp"
    android:id="@+id/listViewKategoriler"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />
</LinearLayout>

MainActivity.kt kodları;

import android.os.Bundle
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_main.*

class MainActivity : AppCompatActivity() {
  var adapterKategori: AdapterKategori?=null
  var liste=ArrayList<Kategori>()

  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_main)
    liste.add(Kategori(1,"Çiçekler","https://images.unsplash.com/photo-1471899236350-e3016bf1e69e?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    liste.add(Kategori(2,"Arabalar","https://images.unsplash.com/photo-1489824904134-891ab64532f1?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    liste.add(Kategori(3,"Doğa","https://images.unsplash.com/photo-1441974231531-c6227db76b6e?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    liste.add(Kategori(4,"Tarihi Yerler","https://images.unsplash.com/photo-1509024644558-2f56ce76c490?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    adapterKategori = AdapterKategori(applicationContext,liste)
    listViewKategoriler.setAdapter(adapterKategori)
  }
}

kategori_satir_goruntusu.xml dosyası;

res altında bulunan layout klasörünün altına ilgili isimde dosya açıp içine ekleyiniz.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content">

  <ImageView
    android:id="@+id/ivKategoriResim"
    android:layout_width="100dp"
    android:layout_height="100dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginStart="2dp"
    android:layout_marginLeft="2dp"
    android:layout_marginTop="0dp"
    app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_background"
    tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

  <TextView
    android:id="@+id/tvKategoriBaslik"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="50dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    android:layout_marginStart="104dp"
    android:layout_marginLeft="104dp"
    android:layout_marginTop="30dp"
    android:gravity="center"
    android:text="TextView"
    android:textSize="24sp" />
</RelativeLayout>

Kategori.kt kodları;

class Kategori {
  var id=0
  var baslik:String? = null
  var resimUrl : String? = null

  constructor(){}
  constructor(id:Int,baslik:String?,resimUrl:String?){
    this.id=id
    this.baslik=baslik
    this.resimUrl=resimUrl
  }
}

Resim.kt kodları;

class Resim {
  var id=0
  var baslik:String? = null
  var resimUrl : String? = null

  constructor(){}
  constructor(id:Int,baslik:String?,resimUrl:String?){
    this.id=id
    this.baslik=baslik
    this.resimUrl=resimUrl
  }
}

AdapterKategori.kt kodları;

import android.content.Context
import android.content.Intent
import android.view.LayoutInflater
import android.view.View
import android.view.ViewGroup
import android.widget.BaseAdapter
import android.widget.ImageView
import android.widget.TextView
import com.bumptech.glide.Glide

class AdapterKategori : BaseAdapter {
  private var layoutInflater: LayoutInflater?=null
  private var context: Context?=null
  private var kategoriler: ArrayList<Kategori>?=null

  constructor(){}
  constructor(context: Context,kategoriler:ArrayList<Kategori>?){
    this.context=context
    this.kategoriler=kategoriler
    this.layoutInflater = context.getSystemService(Context.LAYOUT_INFLATER_SERVICE) as LayoutInflater
  }


  override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent: ViewGroup?): View {
    val v=layoutInflater!!.inflate(R.layout.kategori_satir_goruntusu,null)
    val tvBaslik = v.findViewById<TextView>(R.id.tvKategoriBaslik)
    val ivResim = v.findViewById<ImageView>(R.id.ivKategoriResim)
    Glide.with(v.context).load(kategoriler!!.get(position).resimUrl).into(ivResim);

    v.setOnClickListener {
      val intent = Intent(v.context,ResimlerActivity::class.java)
      intent.putExtra("baslik",kategoriler!!.get(position).baslik)
      intent.putExtra("kategori_id",kategoriler!!.get(position).id)
      v.context.startActivity(intent)
    }

    tvBaslik.text = kategoriler!![position].baslik
    return v
  }

  override fun getItem(position: Int): Any {
    return kategoriler!![position]
  }

  override fun getItemId(position: Int): Long {
    return position.toLong()
  }

  override fun getCount(): Int {
    return kategoriler!!.size
  }
}

build.gradle (project) repositories scope'u içerisine

mavenCentral()

build.gradle (module app) depentencies bloğu içerisine

annotationProcessor 'com.github.bumptech.glide:compiler:4.11.0'

ekleyiniz, ardından Sync now sağ üst köşede belirecek tıklayıp, projenize kütüphaneyi dahil ediniz.

ResimlerActivity.kt isminde kotlin sınıfı açınız;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity
import android.os.Bundle
import android.view.MenuItem
import android.view.View
import com.bumptech.glide.Glide
import kotlinx.android.synthetic.main.activity_resimler.*

class ResimlerActivity : AppCompatActivity() {

  var resimListesi = ArrayList<Resim>()
  var sayi: Int=0


  override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    super.onCreate(savedInstanceState)
    setContentView(R.layout.activity_resimler)

    val baslik = intent.getStringExtra("baslik")
    val kategori_id = intent.getIntExtra("kategori_id",0)

    this.setTitle(baslik)
    this.supportActionBar?.setDisplayHomeAsUpEnabled(true)

    if(kategori_id==1){ //Çiçekler
      resimListesi.add(Resim(0,"Bahar","https://images.unsplash.com/photo-1516205651411-aef33a44f7c2?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(1,"Gül","https://images.unsplash.com/photo-1495231916356-a86217efff12?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(2,"Ayçiçeği","https://images.unsplash.com/photo-1470509037663-253afd7f0f51?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    }else if(kategori_id==2){ //Arabalar
      resimListesi.add(Resim(0,"Araba 1","https://images.unsplash.com/photo-1542282088-fe8426682b8f?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(1,"Araba 2","https://images.unsplash.com/photo-1550355291-bbee04a92027?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(2,"Araba 3","https://images.unsplash.com/photo-1518306727298-4c17e1bf6942?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    }else if(kategori_id==3){ //Doğa
      resimListesi.add(Resim(0,"Doğa 1","https://images.unsplash.com/photo-1439853949127-fa647821eba0?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(1,"Doğa 2","https://images.unsplash.com/photo-1550236520-7050f3582da0?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
      resimListesi.add(Resim(2,"Doğa 3","https://images.unsplash.com/photo-1455218873509-8097305ee378?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=500&q=60"))
    }else if(kategori_id==4){ //Tarihi Yerler
      resimListesi.add(Resim(0,"Eifel Kulesi","https://images.unsplash.com/photo-1525218291292-e46d2a90f77c?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=334&q=80"))
      resimListesi.add(Resim(1,"Coliseum","https://images.unsplash.com/photo-1562571963-ebb6e01d03ec?ixlib=rb-1.2.1&auto=format&fit=crop&w=287&q=80"))
      resimListesi.add(Resim(2,"Galata Kulesi","https://images.unsplash.com/photo-1575974613450-86b183b69f1e?ixlib=rb-1.2.1&ixid=eyJhcHBfaWQiOjEyMDd9&auto=format&fit=crop&w=333&q=80"))
    }

    Glide.with(applicationContext).load(resimListesi.get(sayi).resimUrl).into(ivResim)
    tvBaslik.text = resimListesi.get(sayi).baslik

    btnIleri.setOnClickListener (View.OnClickListener{

      if(sayi<resimListesi.size){
        sayi++
      }
      Glide.with(applicationContext).load(resimListesi.get(sayi).resimUrl).into(ivResim)
      tvBaslik.text = resimListesi.get(sayi).baslik
    })

    btnRastgele.setOnClickListener (View.OnClickListener{

      Glide.with(applicationContext).load(resimListesi.random().resimUrl).into(ivResim)
      tvBaslik.text = resimListesi.random().baslik

    })

    btnGeri.setOnClickListener (View.OnClickListener{

      if(sayi>0){
        sayi--
      }
      Glide.with(applicationContext).load(resimListesi.get(sayi).resimUrl).into(ivResim)
      tvBaslik.text = resimListesi.get(sayi).baslik
    })  }

  override fun onOptionsItemSelected(item: MenuItem): Boolean {
    if(item.itemId==android.R.id.home){
      finish()
    }
    return super.onOptionsItemSelected(item)
  }

}

activity_resimler.xml kodları;

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  tools:context=".ResimlerActivity">

  <ImageView
    android:id="@+id/ivResim"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="450dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentTop="true"
    app:srcCompat="@drawable/ic_launcher_foreground"
    tools:ignore="VectorDrawableCompat" />

  <Button
    android:background="@drawable/buton_stil1"
    android:id="@+id/btnRastgele"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_centerHorizontal="true"
    android:layout_marginStart="169dp"
    android:layout_marginLeft="169dp"
    android:layout_marginBottom="52dp"
    android:text="Rastgele" />

  <Button
    android:background="@drawable/buton_stil1"
    android:id="@+id/btnGeri"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginStart="17dp"
    android:layout_marginLeft="17dp"
    android:layout_marginBottom="55dp"
    android:text="Geri" />

  <Button
    android:background="@drawable/buton_stil1"
    android:id="@+id/btnIleri"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_alignParentEnd="true"
    android:layout_alignParentRight="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginEnd="15dp"
    android:layout_marginRight="15dp"
    android:layout_marginBottom="49dp"
    android:text="İleri" />

  <TextView
    android:id="@+id/tvBaslik"
    android:layout_width="375dp"
    android:layout_height="44dp"
    android:layout_alignParentStart="true"
    android:layout_alignParentLeft="true"
    android:layout_alignParentBottom="true"
    android:layout_marginStart="23dp"
    android:layout_marginLeft="23dp"
    android:layout_marginBottom="114dp"
    android:gravity="center"
    android:text="TextView"
    android:textSize="24sp" />
</RelativeLayout>

AndroidManifest.xml dosyası;

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<application
  android:allowBackup="true"
  android:icon="@mipmap/ic_launcher"
  android:label="@string/app_name"
  android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
  android:supportsRtl="true"
  android:theme="@style/AppTheme"
  android:usesCleartextTraffic="true">
  <activity android:name=".ResimlerActivity"></activity>
  <activity android:name=".SplashActivity">
    <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />

      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
    </intent-filter>
  </activity>
  <activity android:name=".MainActivity"></activity>
</application>

İlgili kelimeler;
kotlin android galeri glide proje androidstudio
İlgili kategori;
Android Studio Dersleri
Makaleyi paylaşın; Google+FacebookTwitterTumblrPinterestLinkedIn

Benzer makaleler mi eklemeliyim ? Bana LinkedIn ve Github adreslerimden üzerinden ulaşabilirsiniz.