Android ile Swipe Down to Refresh kullanımı

Activity dosyamıza gelmeden önce,

 • Android Studio Project tab'ından,
 • Android > Gradle Scripts > build.grandle'ı (Module: app) tıkayıp açınız.
 • dependencies kısmına ise;
  • v4 destekleyecek şekilde,
  • compile 'com.android.support:support-v4:23.0.+' ibaresini ekleyiniz.

İlgili Activity dosyamızın, Layout xml dosyasında iken;

 • RelativeLayout gibi başlatmıyoruz.android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout nesnemizi kullanıyoruz. içerisinde ise hangi nesneleri etkileyeceği yada kapsayacağını ayarlamanız gerekiyor.
 • xml kodu örneğini resim olarak ekledim. Makalede xml kodu görüntüyü bozmakta.
 • Android Swipe Reflesh Layout xml view

 

Activity dosyamız içerisinde iken,

 • import android.support.v4.widget.SwipeRefreshLayout; import ediniz.
 • Activity class'ı içerisindeyken,
  • SwipeRefreshLayout mSwipeRefreshLayout; tanımlıyoruz.
 • onCreate metodunda ise, nesnemi tanımlamam ve görevini atamam gerekiyor.
  • mSwipeRefreshLayout = (SwipeRefreshLayout) findViewById(R.id.swipe_refresh_layout);
  • mSwipeRefreshLayout.setOnRefreshListener(new SwipeRefreshLayout.OnRefreshListener() {
               @Override
               public void onRefresh() {
                   new Handler().postDelayed(new Runnable() {
                       @Override public void run() {
                           mSwipeRefreshLayout.setRefreshing(false);
                           // burada ise Swipe Reflesh olduğunda ne yapacaksanız onu eklemeniz yeterlidir. Örneğin bir listeyi clear edebilir yada yeniden veri doldurabilirsiniz.
                       }
                   }, 5000);
               }

           });

  • mSwipeRefreshLayout.setColorSchemeResources(android.R.color.holo_blue_bright, android.R.color.holo_green_light, android.R.color.holo_orange_light, android.R.color.holo_red_light); //Burada ise, icon belirlediğimiz sürede dönerken material design ile kaç farklı renk olarak dönmeyi göstersin, hangi renkleri göstersin gibi bilgileri tutuyoruz.

Bu makaleyi paylaşın:

Toplam yorum sayısı: 0

Bir yorum bırakın