Kotlin Android

Kotlin diline ilişkin dersleri bulabileceğiniz kategori

Android Jetpack Compose – Circular Image kullanımı

Çalışmada kullandığım görsel; Image nesnesinin Modifier clip özelliği sayesinde resmin yuvarlak olmasını sağlayabiliriz. ContentScale içerisindeki Crop en orta noktadan itibaren belirtilen içeriği kesip gösterecektir. ContentScale.FillWidth ile ContentScale.Fit tüm içerik en ve boyunu içerir. ContentScale.FillBounds ekrana eni basık şekilde, ContentScale.FillHeight boyu basık şekilde yayar yayar.

Android Jetpack Compose – Accompanist : TabPager kullanımı

Klasik Android XML yapısındaki ViewPager nesnesine Jetpack Compose’da Pager adıyla benzer yapıya sahibiz. Pager Horizontal ve Vertical olmak suretiyle iki farklı şekilde tercih edilebiliyor. Yine klasik Android XML yapısında TabLayout olarak kullandığımız nesneyi, TabRow ve Tab adlarında Compose yapısı içerisinde görüyoruz. Çıktı: Şimdi bu nesneleri nasıl kullanabiliriz bu konuya değinelim. Projemize pager kütüphanesini dahil ederek …

Android Jetpack Compose – Accompanist : TabPager kullanımı Devamı »

Android Jetpack Compose – Collapsing Toolbar

Çıktı: Collapse İşlemi gerçekleştirebilmemiz için öncelikle tüm sayfa içeriğini bir kapsayıcı içerisine eklememiz gerekmektedir. Bu nedenle ben Column nesnesi oluşturup içerisine LazyColumn oluşturacağım. LazyColumn liste verilerini listelemek için kullanılacak olup, en üstte resim göstermek ve resmin altında liste elemanlarını satır satır listelemek için; İlk elemana item, liste elemanları için ise items scope’u içerisine değerleri ekleyeceğim. …

Android Jetpack Compose – Collapsing Toolbar Devamı »

Swipe Reflesh

Android Jetpack Compose – Accompanist : SwipeRefresh

Compose üzerinde ürettiğiniz ve listelediğiniz Liste elemanlarının güncellenmesi durumunda listeyi yenilemek için klasik android yapılarına karşılık gelen SwipeRefreshLayout nesnesinin Jetpack Compose Google Accompanist’de bulunan SwipeRefresh paketinin kullanımıyla ilgili bir örnek çalışma yapalım. Çıktı: Kütüphaneyi projemize dahil etmek için aşağıdaki kodları dahil edelim; Dizi adında bir veri sınıfı oluşturalım; Bir liste oluşturalım ve içerisine verilerimizi dahil …

Android Jetpack Compose – Accompanist : SwipeRefresh Devamı »

Android Jetpack Compose – Google Maps Kütüphanesi Kullanımı

Bu yazımızda Jetpack Compose projesine Google Maps‘i nasıl ekleyebileceğimize değineceğiz. Projemizin AndroidManifest.xml dosyası içerisinde <application tag’i içerisindeyken, Google Maps Console’dan alacağımız API KEY’i ilave edelim; Projemizin build.gradle dosyasında depentencies bloğunda kütüphanelerimizi tanımlayalım; Şimdi GoogleMap sınıfını kullanalım; Metodumuzu çağıralım;

Android Jetpack Compose – Accompanist : WebView

yukarıda bulunan implementation’ı depentencies bloğuna ekleyip google’ın accompanist webview nesnesini projenize dahil ediniz. Klasik WebView nesnesinden hiçbir farkı bulunmayan bu nesne, Compose yapısı üzerinde webview nesnesi kullanabilmenize olanak tanıyor. Compose üzerinde WebView nesnesi üretilmesi chromeClient; Herhangi bir linke tıkladığınızda, içeriğin aynı webview nesnesinde açılabilmesi imkanını sağlıyor. onCreate; WebView nesnesinin üretilmesi zamanında ayar, gidilecek link gibi …

Android Jetpack Compose – Accompanist : WebView Devamı »

Android Jetpack Compose – Google Accompanist

Accompanist, Google tarafından oluşturulan Jetpack Compose yapısı içerisinde kullanabileceğimiz ek kütüphaneleri barındıran bir koleksiyon adıdır. Accompanist ile ilgili dokümantasyonları ve örnek kullanımları https://google.github.io/accompanist/ adresinden bulabilir ve github sayfası üzerinden https://github.com/google/accompanist kaynak kodları inceleyebilirsiniz. Accompanist hangi araçları barındırıyor ? System UI Controller Jetpack Compose’dan Android sistem çubuklarını yeniden renklendirmek için kullanımı kolay yardımcı programlar sağlayan bir …

Android Jetpack Compose – Google Accompanist Devamı »

Android Jetpack Compose – Durum Yönetimi: Statefull VS Stateless

Jetpack Compose üzerinde Durumlu ve Durumsuz belirtme eylemi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusuna değiniyoruz. Jetpack Compose’da State nedir ? Durum, verilerimizin tutabileceği bir nesnedir. Veri değişiklikleri olursa, abone olunan tüm UI widget’larını güncelleyecektir. Widget’larınızdaki verileri çalışma zamanında güncellemek istiyorsanız, durum nesnesini kullanabilirsiniz. Statefull vs Stateless State<T> Salt okunur bir değer tutan bir tür: Değer değiştiğinde kompozisyonu bilgilendirir. …

Android Jetpack Compose – Durum Yönetimi: Statefull VS Stateless Devamı »

Android Jetpack Compose – BottomNavigation ile StateManagement kullanımı

Çıktı: Projemizin build.gradle dosyası içerisinde depentencies bloğuna ilgili paketi dahil edelim; Components adlı bir Kotlin sınıfı oluşturup içerisine Home, Notification ve Message adlı fonksiyonlar oluşturup içerisine Text nesneleri ekleyelim. Navigation adlı bir Kotlin sınıfı oluşturalım ve içerisine Screens adlı sealed class üretelim. Argüman olarak title, route ve icons içerecek olan bu sınıf içerisinde Home, Notification …

Android Jetpack Compose – BottomNavigation ile StateManagement kullanımı Devamı »

Scroll to Top