adapter

Android RecyclerView Kullanımı - Kotlin

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin)

Zengin nesnelerden biri olan RecyclerView örneğini Kotlin üzerinden yazıyoruz. CountryModel.kt adlı bir veri sınıfı üretelim; activity_main.xml layout dosyamıza RecyclerView nesnesi ekleyelim. row_view.xml adlı bir layout dosyası üretelim. Her satırda Resim, ülke ve şehir adı göstermek istediğimiz için flagImage adlı ImageView, countryName ve capitalName adlarında TextView nesneleri üretelim. Adapter.kt adlı bir sınıf üretelim. Bu sınıf RecyclerView …

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin) Devamı »

Android ListView Kullanımı (Kotlin)

Android ListView Kullanımı (Kotlin)

Kotlin ile ArrayAdapter kullanarak ListView kullanımına değiniyoruz. Uygulamamız içerisinde ArrayAdapter yapısını kullanarak belirli bir tipteki nesnelerin veya String ifadelerin listelenmesini nasıl sağlayabiliriz buna değiniyoruz. Bir String listesi oluşturup elemanlarını dahil edelim; Standard layout görüntüsü olarak kullanılan android’in hazır layoutlarından olan simple_list_item_1 adlı layout formatını satır görüntümüzde kullanmak istediğimizi belirterek bir ArrayAdapter üretelim ve bu adapter’a …

Android ListView Kullanımı (Kotlin) Devamı »

Scroll to Top