android

Android Jetpack Compose – Durum Yönetimi: Statefull VS Stateless

Jetpack Compose üzerinde Durumlu ve Durumsuz belirtme eylemi nasıl gerçekleştirebileceğimiz konusuna değiniyoruz. Jetpack Compose’da State nedir ? Durum, verilerimizin tutabileceği bir nesnedir. Veri değişiklikleri olursa, abone olunan tüm UI widget’larını güncelleyecektir. Widget’larınızdaki verileri çalışma zamanında güncellemek istiyorsanız, durum nesnesini kullanabilirsiniz. Statefull vs Stateless State<T> Salt okunur bir değer tutan bir tür: Değer değiştiğinde kompozisyonu bilgilendirir. …

Android Jetpack Compose – Durum Yönetimi: Statefull VS Stateless Devamı »

Android Jetpack Compose – BottomNavigation ile StateManagement kullanımı

Çıktı: Projemizin build.gradle dosyası içerisinde depentencies bloğuna ilgili paketi dahil edelim; Components adlı bir Kotlin sınıfı oluşturup içerisine Home, Notification ve Message adlı fonksiyonlar oluşturup içerisine Text nesneleri ekleyelim. Navigation adlı bir Kotlin sınıfı oluşturalım ve içerisine Screens adlı sealed class üretelim. Argüman olarak title, route ve icons içerecek olan bu sınıf içerisinde Home, Notification …

Android Jetpack Compose – BottomNavigation ile StateManagement kullanımı Devamı »

Android Jetpack Compose – Layout Yapıları

Jetpack Compose yapısında şuan için temel olarak 5 farklı layout çeşidi bulunuyor. Bunlar; ConstraintLayout Scaffold Column Row Box ConstaintLayout Jetpack Compose’da bulunan ConstraintLayout nesnesi Android’in View Sisteminde bulunan ConstraintLayout nesnesi ile benzerlik göstermektedir. Compose yapısında bulunan ConstraintLayout nesnesini projeye dahil edebilmek için aşağıdaki kütüphaneyi projenize dahil etmeniz gerekmektedir. createRefs adlı metot üzerinden ilgili bağlamaları ilgili …

Android Jetpack Compose – Layout Yapıları Devamı »

Android Jetpack Compose – Scaffold yapısı

Jetpack Compose projeleri oluşturduğumuzda da gördüğümüz Scaffold; TopBar, BottomBar, FAB ve Drawer öğelerini üretebilmek için kullandığımız bir sınıftır. TopAppBar nesnesi Android’de bildiğimiz ActionBar/Toolbar nesnesinin compose yapısındaki adıdır. BottomBar nesnesi ise Android’de bildiğimiz BottomNavigationBar nesnesi gibi olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak tam manasıyla buna denk gelmemektedir. Çünkü buna karşılık gelen BottomNavigation adlı compose nesnesi de bulunmaktadır. FloatingActionButton da …

Android Jetpack Compose – Scaffold yapısı Devamı »

Android Jetpack Compose – Listing Item Row

Bu dersimizde Kotlin Jetpack Compose yapısı ile listeleme ve liste elemanına tıklama işleminin nasıl gerçekleştirilebileceğine ilişkin bir örnek çalışma yürüteceğiz. User adlı bir kotlin data sınıfı üretelim. name ve surname adlı String fieldları üretelim. MainActivity.kt dosyamızı aşağıdaki şekilde güncelleyelim. Burada liste adlı User tipinde bir List ürettik ve “şerif güngör” ile “kadir güngör” değerlerine sahip …

Android Jetpack Compose – Listing Item Row Devamı »

Android RecyclerView Kullanımı - Kotlin

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin)

Zengin nesnelerden biri olan RecyclerView örneğini Kotlin üzerinden yazıyoruz. CountryModel.kt adlı bir veri sınıfı üretelim; activity_main.xml layout dosyamıza RecyclerView nesnesi ekleyelim. row_view.xml adlı bir layout dosyası üretelim. Her satırda Resim, ülke ve şehir adı göstermek istediğimiz için flagImage adlı ImageView, countryName ve capitalName adlarında TextView nesneleri üretelim. Adapter.kt adlı bir sınıf üretelim. Bu sınıf RecyclerView …

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin) Devamı »

Android ListView Kullanımı (Kotlin)

Android ListView Kullanımı (Kotlin)

Kotlin ile ArrayAdapter kullanarak ListView kullanımına değiniyoruz. Uygulamamız içerisinde ArrayAdapter yapısını kullanarak belirli bir tipteki nesnelerin veya String ifadelerin listelenmesini nasıl sağlayabiliriz buna değiniyoruz. Bir String listesi oluşturup elemanlarını dahil edelim; Standard layout görüntüsü olarak kullanılan android’in hazır layoutlarından olan simple_list_item_1 adlı layout formatını satır görüntümüzde kullanmak istediğimizi belirterek bir ArrayAdapter üretelim ve bu adapter’a …

Android ListView Kullanımı (Kotlin) Devamı »

Scroll to Top