Android RecyclerView Kullanımı - Kotlin

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin)

Zengin nesnelerden biri olan RecyclerView örneğini Kotlin üzerinden yazıyoruz. CountryModel.kt adlı bir veri sınıfı üretelim; activity_main.xml layout dosyamıza RecyclerView nesnesi ekleyelim. row_view.xml adlı bir layout dosyası üretelim. Her satırda Resim, ülke ve şehir adı göstermek istediğimiz için flagImage adlı ImageView, countryName ve capitalName adlarında TextView nesneleri üretelim. Adapter.kt adlı bir sınıf üretelim. Bu sınıf RecyclerView …

Android RecyclerView Kullanımı (Kotlin) Devamı »