Swipe Reflesh

Android Jetpack Compose – Accompanist : SwipeRefresh

Compose üzerinde ürettiğiniz ve listelediğiniz Liste elemanlarının güncellenmesi durumunda listeyi yenilemek için klasik android yapılarına karşılık gelen SwipeRefreshLayout nesnesinin Jetpack Compose Google Accompanist’de bulunan SwipeRefresh paketinin kullanımıyla ilgili bir örnek çalışma yapalım. Çıktı: Kütüphaneyi projemize dahil etmek için aşağıdaki kodları dahil edelim; Dizi adında bir veri sınıfı oluşturalım; Bir liste oluşturalım ve içerisine verilerimizi dahil …

Android Jetpack Compose – Accompanist : SwipeRefresh Devamı »